O CTT PŁ

NASZA SPECJALNOŚĆ

Nasza specjalność to szeroko rozumiany transfer i komercjalizacja technologii z uczelni do biznesu. Zajmujemy się głównie udzielaniem licencji na wynalazki, know-how oraz oprogramowanie. Zajmujemy się również sprzedażą praw do technologii oraz tworzeniem spółek spin-off. Ponadto integrujemy przedsiębiorców z naukowcami z Politechniki Łódzkiej, tak aby mogli wspólnie i z sukcesem realizować projekty badawcze.

Głównym atutem CTT PŁ Sp. z o.o. jest ścisła współpraca z Politechniką Łódzką. Wsparcie uczelni gwarantuje wiedzę ekspertów, ponadczasową renomę oferowanych usług i ogromne zaplecze innowacyjnych technologii i możliwości. Dzięki umowie o zarządzaniu IPR zawartej z Politechniką Łódzką mamy możliwość oferowania technologii z pominięciem długiej i mozolnej drogi biurokratycznej. W efekcie, naszym atutem jest sprawność w działaniu – na wybrane pozycje z naszej oferty można nabyć licencje nawet w 24 godziny.

W naszej ponad 7 letniej praktyce gospodarczej zrealizowaliśmy wiele skomplikowanych case study w zakresie transferu technologii, dzięki czemu jesteśmy w stanie świadczyć usługi zarządzania własnością intelektualną najwyższej jakości, sprawnie i skutecznie.

SPÓŁKA CELOWA POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej Sp. z o.o. to pierwsza w Polsce przyuczelniana spółka celowa uczelni, powołana celem komercjalizacji technologii wytworzonych w murach Politechniki Łódzkiej i budowania współpracy między sferą nauki i biznesu.

DZIAŁALNOŚĆ

Działamy na rynku technologii od 2009 roku.

CELE

Naszym celem jest komercjalizacja rozwiązań innowacyjnych opracowanych na Politechnice Łódzkiej oraz inicjowanie współpracy nauki i biznesu.

Dążymy do efektywnego wykorzystania istniejącego w PŁ potencjału intelektualnego i badawczego dla budowania przewagi konkurencyjnej podmiotów gospodarczych.

Udziałowiec

Naszym jedynym 100% udziałowcem jest Politechnika Łódzka.

Dla biznesu

UDZIELENIE LICENCJI

SPRZEDAŻ PRAW

WNIESIENIE APORTU DO SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO

Oferujemy wsparcie wysoko wykwalifikowanych ekspertów z następujących jednostek PŁ

WYDZIAŁ MECHANICZNY

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI, INFORMATYKI I AUTOMATYKI

WYDZIAŁ CHEMICZNY

WYDZIAŁ TECHNOLOGII MATERIAŁOWYCH I WZORNICTWA TEKSTYLIÓW

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŻYWNOŚCI

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ, INFORMATYKI I MATEMATYKI STOSOWANEJ

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII PRODUKCJI

WYDZIAŁ INŻYNIERII PROCESOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISK

Dla naukowca

Pracownicy Politechniki Łódzkiej mogą liczyć na wsparcie Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej Sp. z o.o. we wszelkich działaniach związanych z transferem technologii oraz innymi formami współpracy z przedsiębiorcami.

0
Ponad 200 naukowców skorzystało z naszych usług!
0
Prawie 2 000 000 zł zarobiliśmy na transferze technologii!
0
Ponad 30 firm jest naszymi klientami

Spin off

Spółkami spin-off w przypadku Politechniki Łódzkiej nazywamy te przedsiębiorstwa, których jednym z udziałowców jest Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej Sp. z o.o. Jako spółka uczelni wnosimy do nowych lub istniejących podmiotów gospodarczych aportem technologie (wynalazki, know-how itp.). Warto dodać, że naszymi współudziałowcami w tych spółkach są zarówno zewnętrzni inwestorzy, jak i nasi naukowcy – twórcy technologii.
Nasze spółki spin-off:

AGP Sp. z o.o. jest producentem i dostawcą grafenu, materiału u progu prawdziwej rewolucji. Opracowano unikalną, niezwykle wydajną metodę produkcji grafenu, która gwarantuje jego najwyższą jakość i rozmiar. Technologia, na której bazuje w swojej działalności Spółka powstała w Politechnice Łódzkiej.

www.advancedgrapheneproducts.com / www.advancedgrapheneproducts.p

Spółka Angionica postawiła sobie za cel wprowadzenie do codziennej praktyki klinicznej nowej metody diagnostycznej oceny stanu śródbłonka naczyniowego Flow Mediated Skin Fluorescence. Metoda ta dzięki swojej prostocie  i nieinwazyjności może być wykorzystana do badania dużych populacji, przyczyniając się do wczesnego wykrywania zagrożeń kardiologicznych i umożliwić  wczesne ich leczenie.

angionica.com.pl

BioEcoFab sp. z o.o. – wytwarzanie materiału celulozowo-elastomerowego do zastosowań rolniczych, w oparciu o technologię opracowaną na Politechnice Łódzkiej.

HART-TECH Sp. z o.o. jest nowoczesną firmą działającą w obrębie zaawansowanych technologii obróbki cieplnej i obróbki cieplno-chemicznej. Posiada urządzenia umożliwiające realizację procesów według najnowszych – technologii, zarówno konwencjonalne, jak i próżniowe i oferuje: hartowanie, nawęglanie, azotowanie, azotonasiarczanie, odpuszczanie stali, przesycanie i starzenie, wyżarzanie stali oraz lutowanie próżniowe. Oferuje także usługi w zakresie wytwarzania utwardzonych warstw wierzchnich na częściach maszyn i narzędziach z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań materiałowo-technologicznych. Technologie z których korzysta opracowane zostały na Politechnice Łódzkiej.

 

http://hart-tech.pl

Idea Developer to spółka powstała na bazie know-how pracowników Wydziału Organizacji i Zarządzania. Związana jest z modelem zarządzania ryzykiem operacyjnym CoGuard, który dedykowany jest głównie dla jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek publicznych.

www.ideadeveloper.pl

SemiMod Sp.z.o.o. jest firmą badawczo-rozwojową działającą w obszarze zaawansowanych problemów elektroniki w takich dziedzinach jak mikrotechnologie, mikroelektronika i optoelektronika. Posiada ona możliwości badań teoretycznych w tych dziedzinach wspieranych komercyjnymi pakietami oprogramowania CAD. Posiada ona także możliwości prowadzenia prac badawczych i usługowych wymagających stosowania zaawansowanego sprzętu pomiarowego i technologicznego stosowanego w mikroelektronice i optoelektronice. Oferuje również usługi w zakresie analizy i rozwiązywania problemów termicznych elektroniki określanych mianem „thermal management”.

CTT PŁ aktualności

Kontakt

Formularz kontaktowy

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ SP. Z O.O.


Dane kontaktowe

Adres: Aleja Politechniki 3B pokój 11 (dom studencki nr 1) 93-590 Łódź

Telefon: +(48) 42 631-28-40

Email: m.wolak@ctt-lodz.pl


Dane rejestrowe

ul. Ks. Skorupki 6/8
90-924 Łódź
NIP: 727-274-80-41
REGON: 100710721
KRS: 0000333386
Kapitał zakładowy spółki: 1.030.000 zł