Zmiana treści załącznika nr 1 do zapytania ofertowego w sprawie wykonania usługi analizy prawnej wraz oceną i/lub wskazaniem ryzyk prawnych technologii

Zmiana treści załącznika nr 1 do zapytania ofertowego w sprawie wykonania usługi analizy prawnej wraz oceną i/lub wskazaniem ryzyk prawnych technologii

W związku z błędem zwykłym w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego w sprawie wykonania analizy prawnej wraz z oceną i/lub wskazaniem ryzyk prawnych wybranych technologii w ramach programu „Inkubator Innowacyjności +” została zmieniona treść wzoru formularza oferty.

Poprawiony załącznik nr 1 znajduje się pod poniższym linkiem:

https://drive.google.com/drive/folders/1h–O_dXGfgzwThIvUh5n61Z9bdiq3NyH?usp=sharing

Udostępnij