Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu bazy danych firm

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu bazy danych firm

Szanowni Państwo,

niniejszym składamy zapytanie ofertowe w sprawie elektronicznej bazy danych firm oraz świadczenia usług związanych z jej aktualizacją i wsparciem technicznym w ramach projektu „SPINTENSE  Intensyfikacja komercjalizacji wiedzy i technologii” realizowanego w ramach programu SPIN-TECH.

Termin składania ofert upływa 11 września 2015 roku o godz. 16:00. Oferty należy przesyłać na adres biuro@ctt-lodz.pl

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załącznikach:

Zapytanie ofertowe

Załącznik1 _Formularz oferty

Załącznik2_Oswiadczenie o braku powiazan

 

 

 

Udostępnij