Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Szanowni Państwo,

 W związku z realizacją projektu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności+” realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4) zapraszamy do złożenia oferty na usługi oceny zgłoszeń konkursowych do Konkursu na najlepszy pomysł na spółkę typu spin-off .

 

Ofertę wraz z oświadczeniami (skan podpisanych dokumentów) i innymi dokumentami należy przesłać na adres biuro@ctt-lodz.pl  w terminie do dnia 31 maja 2017 roku do godziny 16:00.

 

Więcej informacji w załączonych dokumentach:

Zapytanie ocena zgłoszeń konkurs spin-off InIn+

Załacznik_1_Formularz Oferty_Zapytanie ocena zgłoszeń konkurs spin-off InIn+

Załacznik_2_Oswiadczenie_Zapytanie ocena zgłoszeń konkurs spin-off InIn+

Udostępnij