Zapytanie ofertowe – wyceny, analizy potencjału rynkowego, biznesplany

Zapytanie ofertowe – wyceny, analizy potencjału rynkowego, biznesplany

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności+” realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4) zapraszamy do złożenia oferty na usługi wycen, analiz potencjału rynkowego oraz biznesplanów.

Ofertę wraz z z załącznikami należy przesłać na adres rit@adm.p.lodz.pl w terminie do dnia 8 czerwca 2017 roku do godziny 14:00.

Szczegółowe informacje w załączonych dokumentach.

Zapytanie ofertowe

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

Udostępnij