Zapytanie ofertowe – Utrzymanie, rozwój i wsparcie apilikacji internetowej – Inkubator Innowacyjności +

Zapytanie ofertowe – Utrzymanie, rozwój i wsparcie apilikacji internetowej – Inkubator Innowacyjności +

Szanowni Państwo

 

Niniejszym składamy zapytanie ofertowe dotyczące utrzymania, rozwoju i wsparcia technicznego aplikacji internetowej pn. “Innowacjedlabiznesu – elektroniczna platforma współpracy naukowców i przedsiębiorców” finansowanej w ramach programu “Inkubator Innowacyjności +”

Kompletną treść zapytania ofertowego i niezbędne do odpowiedzi na nie dokumenty znajdą Państwo poniżej:

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1  – Formularz oferty
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Ofertę wraz z oświadczeniami (skan podpisanych dokumentów) i innymi dokumentami wskazanymi w punkcie 7 Zapytania (link powyżej) należy przesłać na adres biuro@ctt-lodz.pl w terminie do dnia 21 kwietnia 2017 roku do godziny 16:00.

Udostępnij