Zapytanie ofertowe – usługi doradcze związane z własnością przemysłową

Zapytanie ofertowe – usługi doradcze związane z własnością przemysłową

ZAPYTANIE OFERTOWE

w sprawie świadczenia doradztwa związanego z własnością przemysłową w ramach realizacji projektu „SPINTENSE Intensyfikacja komercjalizacji wiedzy i technologii” realizowanego w ramach programu SPIN-TECH. 

Szczegóły zapytania w załączonych dokumentach

Oferty należy przesyłać na adres biuro@ctt-lodz.pl termin nadsyłania ofert upływa 6 sierpnia o godz. 16:00.

ZAPYTANIE_uslugi_doradcze_IPR

Zalacznik1_Formularz_oferty_uslugi doradcze

Zalacznik2_Oświadczenie_o_braku_powiązań_usługi doradcze

Udostępnij