Zapytanie ofertowe – Sala konferencyjna z usługą cateringową

Zapytanie ofertowe – Sala konferencyjna z usługą cateringową

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności+” realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej udostępnienia sali konferencyjnej z usługą cateringową, w celu organizacji wydarzenia KIS Technology Open Day.

Ofertę wraz z oświadczeniem (skan podpisanych dokumentów) należy przesłać na adres a.gunerka@ctt-lodz.pl w terminie do dnia 25 października 2017 roku do godziny 16:00.

Wszystkie niezbędne dokumenty dostępne poniżej:

Zapytanie

Załącznik 1

Załącznik 2

Udostępnij