Zapytanie ofertowe dotyczące usługi wyceny

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi wyceny

Szanowni Państwo,

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usługi wyceny objętej zgłoszeniem patentowym nr P.396768 o nazwie: „Sposób ochrony peptydów rozpuszczalnych w wodzie przed niszczącym działaniem promieniowania jonizującego”, w ramach projektu „SPINTENSE Intensyfikacja komercjalizacji wiedzy i technologii” realizowanego w ramach programu SPIN-TECH.

Termin składania ofert upływa 22 kwietnia 2015 roku o godz. 16:00. Oferty należy przesyłać na adres biuro@ctt-lodz.pl

ZAPYTANIE_wycena_B4
Zalacznik1_Formularz_oferty_wycena_B4
Zalacznik2_Oświadczenie_o_braku_powiązań_wycena_B4

Udostępnij