Zapytanie ofertowe dotyczące usługi wyceny

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi wyceny

Szanowni Państwo,

niniejszym składamy zapytanie ofertowe dot. wykonania usługi wyceny oraz analizy potencjału rynkowego technologii „Sposób wytwarzania trwałego kompozytu bionanocelulozy bakteryjnej z perforowanym materiałem polimerowym lub metalowym, przeznaczonego do rekonstrukcji tkanek” (zgłoszenie patentowe nr 403438, pozytywna decyzja o udzieleniu patentu) oraz wiedzy know-how dotyczącej  połączenia z celulozą/opatrunkami CelMat  elementów mocujących, w ramach projektu „SPINTENSE  Intensyfikacja komercjalizacji wiedzy i technologii” realizowanego w ramach programu SPIN-TECH.

Szczegółowe warunki zapytania w załączeniu:

Zapytanie
Załącznik 1
Załącznik 2

 

Termin składania ofert upływa 2 września 2015 roku o godz. 16:00. Oferty należy przesyłać na adres biuro@ctt-lodz.pl

Udostępnij