Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania biznesplanów dla powstających spółek spin-off

Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania biznesplanów dla powstających spółek spin-off

Szanowni Państwo,

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usługi przygotowania biznesplanów dla dwóch spółek spin-off,

1. „BioEcoFab” – Wytwarzanie materiału rolniczego celulozowo – elastomerowego.

2. Oprogramowanie do Modelowania Urządzeń Fotonicznych,

powstających w ramach projektu „SPINTENSE Intensyfikacja komercjalizacji wiedzy i technologii” realizowanego w ramach programu SPIN-TECH.

Termin składania ofert upływa 15 czerwca 2015 roku o godz. 16:00. Oferty należy przesyłać na adres biuro@ctt-lodz.pl

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Oświadczenie o braku powiązań

 

Udostępnij