Zapytanie ofertowe dot. usługi wyceny

Zapytanie ofertowe dot. usługi wyceny

Szanowni Państwo,

 

niniejszym składamy zapytanie ofertowe dot. wykonania usługi wyceny technologii stanowiącej na dzień dzisiejszy know-how o nazwie „Oprogramowanie do modelowania urządzeń fotonicznych PLaSK (Photonics Laser Simulation Kit)” w ramach projektu „SPINTENSE  Intensyfikacja komercjalizacji wiedzy i technologii” realizowanego w ramach programu SPIN-TECH.

 

Termin składania ofert upływa 3 kwietnia 2015 roku o godz. 16:00. Oferty należy przesyłać na adres biuro@ctt-lodz.pl

ZAPYTANIE_wycena_B3
Zalacznik1_Formularz_oferty_wycena_B3
Zalacznik2_Oświadczenie_o_braku_powiązań_wycena_B3

Udostępnij