Zapytanie ofertowe dot. usługi wyceny i analizy potencjału rynkowego

Zapytanie ofertowe dot. usługi wyceny i analizy potencjału rynkowego

ZAPYTANIE OFERTOWE

W sprawie wykonania usługi wyceny oraz analizy potencjału rynkowego technologii w związku z realizacją projektu „SPINTENSE Intensyfikacja komercjalizacji wiedzy i technologii” realizowanego w ramach programu SPIN-TECH. 

Szczegóły zapytania w załączonych dokumentach.

Oferty należy przesyłać na adres biuro@ctt-lodz.pl

Termin nadsyłania ofert upływa 12 lutego 2015 r. o godz. 16:00.

 

Zapytanie_wycena + analiza rynkowa B1

Zalacznik1_Formularz_oferty_wycena+analiza rynkowa B1

Zalacznik2_Oświadczenie_o_braku_powiązań_wycena + analiza B1

Udostępnij