Zapytanie ofertowe dot. usługi wyceny do przeprowadzenia w trybie pilnym

Zapytanie ofertowe dot. usługi wyceny do przeprowadzenia w trybie pilnym

Szanowni Państwo,

niniejszym składamy zapytanie ofertowe dot. wykonania usługi wyceny technologii objętej zgłoszeniem patentowym o nazwie P.401501 o nazwie: „Wielowarstwowy kompozyt do rewersyjnej sorpcji rtęci oraz sposób sorpcji i desorpcji rtęci z fazy gazowej”” w ramach projektu „SPINTENSE  Intensyfikacja komercjalizacji wiedzy i technologii” realizowanego w ramach programu SPIN-TECH.

 

Szczegółowe warunki zapytania w załączeniu. Proszę zwrócić uwagę na pilny termin wykonania wyceny do 31 marca 2015 r.

 

Termin składania ofert upływa 24 marca 2015 roku o godz. 18:00. Oferty należy przesyłać na adres biuro@ctt-lodz.pl

ZAPYTANIE_wycena_B2
Zalacznik1_Formularz_oferty_wycena_B2
Zalacznik2_Oświadczenie_o_braku_powiązań_wycena_B2

Udostępnij