Zapytanie ofertowe dot. usługi wyceny

Zapytanie ofertowe dot. usługi wyceny

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W sprawie wykonania usługi wyceny oraz analizy potencjału rynkowego technologii w związku z realizacją projektu „SPINTENSE Intensyfikacja komercjalizacji wiedzy i technologii” realizowanego w ramach programu SPIN-TECH.

Szczegóły zapytania w załączonych dokumentach.

Oferty należy przesyłać na adres biuro@ctt-lodz.pl

Termin nadsyłania ofert upływa 23 czerwca 2015 r. o godz. 16:00.

 

Zapytanie

Załącznik 1 Formularz oferty

Załącznik 2 Oświadczenie o braku powiązań

 

 

Udostępnij