Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności+” w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej udostępnienia sali konferencyjnej z usługą cateringową, w celu organizacji wydarzenia KIS Technology Open Day.

Ofertę wraz z oświadczeniem (skan podpisanych dokumentów) należy przesłać na adres a.gunerka@ctt-lodz.pl w terminie do dnia 14 maja 2018 roku do godziny 16:00.

Wszystkie niezbędne dokumenty dostępne pod poniższym linkiem:

https://drive.google.com/open?id=1C7b8RKtdg6TOJzb1AjjwuXjGm8lbr-2l

Udostępnij