Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności+” realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4) zapraszamy do złożenia oferty na usługę wykonania analiz potrzeb rynku dla wyznaczania strategicznych kierunków badań.

 

Ofertę wraz z oświadczeniami (skan podpisanych dokumentów) i innymi dokumentami należy przesłać na adres biuro@ctt-lodz.pl  w terminie do dnia 1 czerwca 2017 roku do godziny 16:00.

 

Więcej informacji w załączonych dokumentach:

Zapytanie_Analiza potrzeb rynku_kierunki badawcze.docx

Załacznik_1_FormularzOferty_Zapytanie Analiza potrzeb rynku

Załacznik_2_Oswiadczenie_Zapytanie analiza potrzeb rynku

Udostępnij