Zaproszenie do programu usług doradczych dla biznesu, Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Zaproszenie do programu usług doradczych dla biznesu, Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

W imieniu Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. mamy  przyjemność Państwa zaprosić  do skorzystania z usług wsparcia przy prowadzeniu działalności gospodarczej świadczonych przez Regionalny Punkt Konsultacyjny ŁARR  S.A.

Usługi dedykowane są dla działających na rynku przedsiębiorców a także osób które chcą założyć działalność gospodarczą. Doradztwo jest świadczone w zakresie: konsultacji nt. profilu planowanej działalności; analizy form i źródeł finansowania, pomocy w przygotowaniu biznes planu oraz wyboru formy organizacyjno-prawnej firmy.

Szczegółowe informacje na temat usług są dostępne na stronie: http://larr.pl/zakres-uslug-rpk/

ŁARR S.A - Uslugi doradcze RPK grafika

Udostępnij