Zalacznik2_Oświadczenie_o_braku_powiązań_wycena_B5