Rekrutacja na stanowisko Broker Innowacji

Rekrutacja na stanowisko Broker Innowacji

Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej Sp. z o.o.– spółka celowa Politechniki Łódzkiej, specjalizująca się w zarządzaniu własnością intelektualną w zakresie jej komercjalizacji poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

 

BROKER INNOWACJI

W RAMACH PROJEKTU „INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI+”

 

Miejsce pracy – Łódź

Rodzaj pracy – stała

Wymiar czasu pracy – pełen etatu

 

Opis stanowiska:

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

 • monitorowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w celu wyłaniania rozwiązań do komercjalizacji,
 • organizacja spotkań z naukowcami celem lepszego zaznajomienia się ze specyfiką wybranych technologii i badań,
 • organizacja spotkań z przedstawicielami środowiska naukowego i gospodarczego, których efektem będzie komercjalizacja wyników badań poprzez licencjonowanie lub sprzedaż praw do rezultatów badań,
 • kojarzenie zespołów naukowych z partnerami biznesowymi, dla inicjowania wspólnej realizacji badań podstawowych, stosowanych, przemysłowych oraz zawierania umów doradczych i wdrożeniowych, przy wykorzystaniu wszelkich możliwych form komunikacji,
 • wsparcie organizacji KIS Technology Open Day – spotkań przedstawicieli przemysłu i nauki,
 • doradztwo na rzecz Jednostek Politechniki Łódzkiej w zakresie procedur i mechanizmów komercjalizacji,
 • negocjowanie warunków umów komercjalizacji z przedsiębiorcami, w pełnej dbałości o dobro Uczelni oraz twórców ( w tym przygotowanie umów),
 • organizacja spotkań pomysłodawców spółek spin-off z przedsiębiorcami oraz inwestorami, a w efekcie pozyskiwanie finansowania dla tych spółek,
 • opieka nad laureatami Konkursu na najlepszy pomysł na spółkę typu spin-off,
 • udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach kluczowych z punktu widzenia możliwości komercjalizacji wyników badań (spotkaniach branżowych, spotkaniach brokerskich, konferencjach, targach),
 • dobór optymalnych modeli komercjalizacji poszczególnych technologii.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • znajomość przepisów prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz przepisów prawa własności przemysłowej,
 • znajomość zasad funkcjonowania centrów transferu technologii,
 • znajomość podstawowych zagadnień dotyczących komercjalizacji, transferu technologii, spółek spin-off, innowacyjności w Polsce oraz inicjatyw Unii Europejskiej w zakresie wsparcia kapitałowego przedsiębiorstw,
 • znajomość zasad funkcjonowania sektora przedsiębiorstw oraz gospodarki, w tym znajomość prawa handlowego w stopniu umożliwiającym sprawne prowadzenie procesów komercjalizacji,
 • umiejętność oceny przedsięwzięć związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 • praktyczna umiejętność posługiwania się aplikacjami komputerowymi pakiet MS Office, przeglądarkami internetowymi oraz pocztą elektroniczną,
 • zdolności analityczne oraz organizacyjne,
 • inicjatywa, kreatywność, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • łatwość nawiązywania kontaktów,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku lub stanowisku sprzedażowym będzie dodatkowym atutem.

 

Kandydatom oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu,
 • możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego,
 • pracę w przyjaznym i profesjonalnym zespole.

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie:

 • CV,
 • listu motywacyjnego,
 • dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • dokumentów potwierdzających kompetencje w zakresie własności intelektualnej,

 

(w formie skanów dokumentów*) na adres rekrutacja@ctt-lodz.pl Aplikacje można składać do dnia 5 marca 2017 roku. Jednocześnie informujemy, ze skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

 

 

*Prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

Udostępnij