Pakiet programów narzędziowych SysExAWZ

Pakiet programów narzędziowych SysExAWZ

Pakiet umożliwia analizę i ocenę ryzyka w oparciu  o metodę generowania typowych scenariuszy awaryjnych występujących w zakładach dużego i zwiększonego ryzyka w szczególności w bazach paliw. Ocena ryzyka następuje poprzez analizę warstw zabezpieczeń – AWZ.

W skład pakietu SysExAWZ wchodzą programy: ExSysAWZ, AWZ, DaneAWZ, DaneExSysAWZ.

Pakiet programów komputerowych SysExAWZ, pozwala przeprowadzić jednoczesną identyfikację scenariuszy awaryjnych oraz półilościową ocenę ryzyka ich występowania przy użyciu jednego wspomagającego narzędzia komputerowego. Eliminacja analiz związanych z identyfikacją zagrożeń  metodami PHA i HAZOP, pozwala na zmniejszenie czasochłonności prowadzenia analiz ryzyka procesowego.

Rozwiązania programowe zapewniają, że program jest funkcjonalny i łatwo modyfikowalny. Wprowadzanie własnych zmian dla konkretnych celów, np. zmiana struktury matrycy ryzyka czy kategorii skutków, lub też własnych kombinacji zdarzeń, które tworzą odpowiedni scenariusz awaryjny, poprzez wyodrębnienie programów „ExSysAWZ”, „AWZ”,  „DaneAWZ” i „DaneExSysAWZ”, znacznie upraszczają ten proces uniezależniając użytkownika od twórców programu.

Pakiet programów SysExAWZ jest zalecany dla operatorów różnego rodzaju baz magazynowych i dystry­bucyjnych zarówno na terenie dużych zakładów chemicznych, jak i małych magazynów.

 

W sprawie oprogramowania zapraszamy do kontaktu z naszym biurem:
mailowo: biuro@ctt-lodz.pl
telefonicznie: 42 631-28-40

 

Sys2

Udostępnij