Nie zapominamy o uczelniach!

Nie zapominamy o uczelniach!

Zachęcamy do zapoznania się z jednym z programów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: “Doktorat wdrożeniowy”

Jest to projekt skierowany do uczelni wyższych, które mogą zdobyć środki na finansowanie stypendium doktoranckiego oraz na dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu realizacji badań naukowych prowadzonych przez doktoranta.
Wszystkie informacje znajdziecie tutaj:

http://www.nauka.gov.pl/projekty-…/doktorat-wdrozeniowy.html

Udostępnij