CTT PŁ sp. z o.o. będzie realizować Inkubator Innowacyjności+

CTT PŁ sp. z o.o. będzie realizować Inkubator Innowacyjności+

Projekt konsorcjum w składzie Politechnika Łódzka, Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej Sp. z o.o. oraz Akademiia  im. Jana Długosza z Częstochowy znalazł się na liście laureatów konkursu „Inkubator Innowacyjności +”Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

[av_image src=’https://ctt-lodz.pl/wp-content/uploads/2017/02/logo-1030×368.jpg’ attachment=’3400′ align=’center’ animation=’no-animation’ link=” target=” styling=” caption=” font_size=” appearance=”][/av_image]

Celem projektu jest promocja osiągnięć naukowych, zwiększenie ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienie współpracy między środowiskiem naukowym otoczeniem gospodarczym. Środki otrzymane w ramach projektu będa przeznaczone na wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych w szczególności w zakresie ich komercjalizacji.

Zadania realizowane w ramach programu będą finansowane ze środków przeznaczonych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i  komercjalizacja wyników prac B+R w  jednostkach naukowych i  przedsiębiorstwach”, realizowanego w  ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (Działanie 4.4).

Całkowita wartość projektu to 2 660 164,00 PLN.

W ramach projektu realizowane będą działania w zakresie:

  • inicjowania oraz wzmacniania współpracy między środowiskiem naukowym, a otoczeniem gospodarczym, w tym poszukiwania podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych, przez promocję oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach typu „science to business”;
  • przygotowania projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, zawierających w szczególności analizy potencjału rynkowego wynalazków oraz analizy ich gotowości wdrożeniowej, a także wyceny praw własności przemysłowej;
  • zarządzania portfelem technologii,
  • prowadzenia prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy, których koszt nie może przekroczyć 100 tys. zł;
  • wskazania Brokerów Innowacji pełniących rolę pośredników działających w określonych obszarach wiedzy, odpowiedzialnych za nawiązanie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, co będzie skutkowało zastosowaniem wyników badań naukowych w ramach konkretnych rozwiązań rynkowych

Zachęcamy do śledzenia Strony Projektu, na której będziemy na bieżąco informowac o możliwych do pozyskania w ramach projektu formach wsparcia.

[av_image src=’https://ctt-lodz.pl/wp-content/uploads/2017/02/FE_IR_UE_EFRR-COLOR-300×46.jpg’ attachment=’3403′ align=’center’ animation=’no-animation’ link=” target=” styling=” caption=” font_size=” appearance=”][/av_image]

Udostępnij