Konkurs na profesjonalizację usług biznesowych dla MŚP

Konkurs na profesjonalizację usług biznesowych dla MŚP

Wsparcie obejmuje prorozwojowe usługi doradcze o specjalistycznym charakterze świadczone na rzecz MŚP przez instytucje otoczenia biznesu (IOB) oraz MŚP znajdującym się we wczesnej fazie rozwoju (do 24 miesięcy) przez inkubatory przedsiębiorczości, na podstawie zapotrzebowania przedsiębiorstwa na usługę.

O dofinansowanie mogą ubiegać się  mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Po informacje dotyczące kwoty dofinansowania, terminu naboru wniosków, a także regulaminu zapraszamy na stronę:

http://www.cop.lodzkie.pl/wiad/802-oglaszamy-konkurs-na-profesjonalizacje-uslug-biznesowych-dla-msp

Udostępnij