Konkurs Młody Wynalazca 2014

Konkurs Młody Wynalazca 2014

Firma EUROBUSINESS-HALLER oraz Fundacja na rzecz promocji nauki polskiej i wynalazczości HALLER PRO INVENTIO, ogłasza IX edycję rokrocznego konkursu na rozwiązanie innowacyjne opracowane przez młodych wynalazców. Konkurs jest inicjatywą non-profit.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które nie ukończyły 25 roku życia

Termin nadsyłania prac konkursowych: 15 czerwca 2014 r.

Nagrodą Główną konkursu jest prezentacja zwycięskiego wynalazku w Brukseli  w listopadzie 2014 r. na Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych  i Nowych Technik „BRUSSELS INNOVA” oraz w Warszawie w lutym 2015 roku na Giełdzie Wynalazków Nagrodzonych w 2014 r. na Międzynarodowych Targach Wynalazczości.

Więcej informacji na temat konkursu: tutaj

Udostępnij