Interdyscyplinarna Szkoła Innowacji

Interdyscyplinarna Szkoła Innowacji

Interdyscyplinarna Szkoła Innowacji (ISI) to trzyetapowy program realizowany przez Dział Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej we współpracy z Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej Sp. z o.o., którego zasady ustala Prorektor ds. innowacji.

Głównym celem Programu jest pobudzanie, wspieranie i rozwój przedsiębiorczości akademickiej oraz tworzenie nowych innowacyjnych rozwiązań gotowych do wdrożenia na rynek. Działania podejmowane w ramach ISI mają zaowocować powstaniem nowych spółek spin-off oraz umożliwić preinkubację przedsięwzięć o znacznym potencjale rynkowym.

Znaczna cześć pierwszego etapu szkoleniowego Programu Interdyscyplinarna Szkoła Innowacji za nami. Uczestnicy przeszli już między innymi takie tematy, jak:

  • Praca grupowa
  • Elevator Pitch
  • Ochrona własności intelektualnej
  • Zarządzanie własnością intelektualną
  • Zarządzanie projektem
  • Zarządzanie firmą innowacyjną
  • Praktyczne aspekty wdrażania innowacji
  • Coaching i mentoring
  • Innowacyjność i transfer technologii
  • Ewaluacja Technologii

Nasi uczestnicy z zajęć na zajęcia wyraźnie rozwijają skrzydła. Co więcej kolejni chętni już pytają o następną edycję Programu.

Udostępnij