Inkubator Innowacyjności+

[av_one_full first]

[av_textblock ]

Projekt konsorcjum w składzie Politechnika Łódzka, Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej Sp. z o.o. oraz Akademiia  im. Jana Długosza z Częstochowy znalazł się na liście laureatów konkursu „Inkubator Innowacyjności +”Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

logo

Celem projektu jest promocja osiągnięć naukowych, zwiększenie ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienie współpracy między środowiskiem naukowym otoczeniem gospodarczym. Środki otrzymane w ramach projektu będa przeznaczone na wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych w szczególności w zakresie ich komercjalizacji.

Zadania realizowane w ramach programu będą finansowane ze środków przeznaczonych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i  komercjalizacja wyników prac B+R w  jednostkach naukowych i  przedsiębiorstwach”, realizowanego w  ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (Działanie 4.4).

Całkowita wartość projektu to 2 660 164,00 PLN.

W ramach projektu realizowane będą działania w zakresie:

  • inicjowania oraz wzmacniania współpracy między środowiskiem naukowym, a otoczeniem gospodarczym, w tym poszukiwania podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych, przez promocję oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach typu „science to business”;
  • przygotowania projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, zawierających w szczególności analizy potencjału rynkowego wynalazków oraz analizy ich gotowości wdrożeniowej, a także wyceny praw własności przemysłowej;
  • zarządzania portfelem technologii,
  • prowadzenia prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy, których koszt nie może przekroczyć 100 tys. zł;
  • wskazania Brokerów Innowacji pełniących rolę pośredników działających w określonych obszarach wiedzy, odpowiedzialnych za nawiązanie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, co będzie skutkowało zastosowaniem wyników badań naukowych w ramach konkretnych rozwiązań rynkowych

Zachęcamy do śledzenia Strony Projektu, na której będziemy na bieżąco informowac o możliwych do pozyskania w ramach projektu formach wsparcia.

Rozpoczął się drugi nabór wniosków do wsparcia zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych w ramach projektu pt. „Inkubator Innowacyjności+”.

Do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy pracowników naukowych, doktorantów i studentów. W ramach Projektu oferowane jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych powstałych na Politechnice Łódzkiej oraz Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, w zakresie:

  1. Promocja oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach wynalazczości.
  2. Przygotowanie analiz zdolności komercjalizacyjnej zakończonego projektu, np. analiza potencjału rynkowego, analiza gotowości wdrożeniowej, wycena praw własności intelektualnej.
  3. Dofinansowanie ochrony własności intelektualnej i przygotowanie dokumentacji patentowej.
  4. Realizacja prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowe testy laboratoryjne lub dostosowanie technologii do potrzeb zainteresowanego nabywcy.

Nadesłane wnioski zostaną ocenione pod względem formalnym przez koordynatorów projektu. Oceny merytorycznej wniosków dokona Rada Inwestycyjna projektu.

Termin pierwszego naboru wniosków upływa 2 października 2017 roku. 

Więcej szczegółów dotyczących projektu zawiera Regulamin Projektu znajdujący się w załączniku.

Niezbędne dokumenty znajdą Państwo poniżej:

Regulamin uczestnictwa w projekcie inkubator innowacyjnosci

Załącznik 1- formularz zgłoszeniowy

Załącznik 2- harmonogram prac przedwdrożeniowych

Załącznik 3- raport z realizacji działań

Zapraszamy do udziału w projekcie.
[av_image src=’https://ctt-lodz.pl/wp-content/uploads/2017/02/FE_IR_UE_EFRR-COLOR-300×46.jpg’ attachment=’3403′ align=’center’ animation=’no-animation’ link=” target=” styling=” caption=” font_size=” appearance=”][/av_image]
[/av_textblock]

[/av_one_full]