HSMG – nowy produkt na rynku grafenu – seminarium naukowe

HSMG – nowy produkt na rynku grafenu – seminarium naukowe

 

zaproszenie_finaledit_new

High Strength Metallurgical GrapheneTM – HSMGTM, to grafen wytwarzany metodą metalurgiczną na podłożu metalicznej fazy ciekłej. Jest to innowacyjna metoda produkcji, dająca możliwość uzyskania grafenu o wyższych (zbliżonych do teoretycznych) właściwościach fizycznych i mechanicznych w porównaniu do grafenu obecnie oferowanego na rynku. Charakteryzuje go m.in. wyższa wytrzymałości, ujemny współczynnik temperaturowy oporności elektrycznej, powtarzalność właściwości elektrycznych i mechanicznych w warunkach cyklicznego obciążenia termicznego.

Organizatorzy:

 • Advanced Graphene Products (AGP) Sp. z o.o.
 • Instytut Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej
 • Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej

Data seminarium: 14.01.2015 rok

Termin rejestracji: 09.01.2015

Miejsce: Politechnika Łódzka, budynek Fabryki Inżynierów XXI w.

Program seminarium:

 1.      10.00 – 10.15 – przywitanie uczestników seminarium,
 2.      10.15 – 11.00 – wykład prof. dr hab. inż. Piotra Kuli – High Strength Metallurgical GrapheneTM (HSMGTM) – nowy produkt na rynku grafenu – geneza, wytwarzanie, właściwości, zastosowanie,
 3.      11.00 – 11.20 – dyskusja,
 4.      11.20 – 11.50 – przerwa kawowa,
 5.      11.50 – 12.10 – wykład dr. hab. inż. Łukasza Kaczmarka – GraphRoll – grafenowy nanokompozyt do rewersyjnego magazynowania wodoru,
 6.      12.10 – 12.20 – dyskusja,
 7.      12.20 – 12.30 – prezentacja firmy Seco/Warwick – Urządzenia do wytwarzania nanomateriałów,
 8.      12.30– 12.40 – dyskusja,
 9.      12.40 – 12.50 – prezentacja firmy AGP Sp. z.o.o– Oferta produktów AGP,
 10.   12.50 – 13.00 – dyskusja,
 11.   13.00 – 13.30 – lunch w formie bufetu,
 12.   13.30 – prezentacja laboratoriów IIMPŁ:
 •  laboratorium wytwarzania grafenu na podłożu metalicznej fazy ciekłej,
 •  laboratorium spektroskopii Ramana,
 •  laboratorium mikroskopii AFM,
 •  laboratorium badania właściwości elektrycznych,
 •  laboratorium mikroskopii SEM,

13.  16.00 – Podsumowanie i zakończenie seminarium.

 

Dodatkowe informacje i rejestracja pod adresem:

www.seminarium.advancedgrapheneproducts.pl

 

Udostępnij