Granty TEAM-TECH Core Facility czekają!

Granty TEAM-TECH Core Facility czekają!

W ramach programów TEAM-TECH Core Facility i Core Facility Plus Fundacja na rzecz Nauki Polskiej oferuje granty dla zespołów badawczych realizujących projekty, których celem jest powstanie lub rozwój usługi z wykorzystaniem dostępnej aparatury badawczej i świadczenia tej usługi na zasadach rynkowych.

 

Wnioski na realizację projektu w Polsce mogą składać naukowcy z całego świata, którzy posiadają co najmniej stopień naukowy doktora i mają doświadczenie w stosowaniu konkurencyjnych metod badawczych, realizowaniu usług badawczych czy obsłudze zaawansowanych urządzeń badawczych. Projekty mogą być prowadzone przez jednostki naukowe lub przedsiębiorstwa w Polsce.

Zespoły powinny składać się przede wszystkim z młodych badaczy: studentów, doktorantów lub młodych doktorów. W przypadku Core Facility osoby do zespołu dobierane są w drodze otwartego konkursu na etapie realizacji projektu. Natomiast w przypadku Core Facility Plus 2–3 osobowy skład zespołu powinien być zaproponowany już na etapie składania wniosku.

 

Wysokość standardowego grantu wynosi około:

       3,5 mln PLN – w Core Facility

       1,5 mln PLN – w Core Facility Plus

 

Projekty powinny trwać do:

     3 lat (z możliwością przedłużenia) – w Core Facility

      18 miesięcy – w Core Facility Plus

 

Poziom dofinansowania projektu wynieść może do 100% w przypadku jednostek naukowych lub – w przypadku projektów z pomocą publiczną – do 80% całkowitej wartości projektu.

Wszystkie informacje dotyczące grantów dostępne również tutaj:

http://www.fnp.org.pl/oferta/team-tech-core-facility/
http://www.fnp.org.pl/oferta/team-tech-core-facility-plus/

 

0001 0002 0003 0004

Udostępnij