Biznes i nauka razem po fundusze

Biznes i nauka razem po fundusze

Dotychczas strumień finansowania na B+R trafiał głównie do publicznych jednostek naukowych. W nowej perspektywie finansowania 2014-2020 znaczny udział w środkach przeznaczonych na B+R będą miały projekty realizowane w partnerstwie przedsiębiorstwo + jednostka naukowa. Wszystko to dla zwiększenia udziału w nakładach na B+R sektora prywatnego.

W naszej dotychczasowej działalności Narodowego mamy doświadczenie w integrowaniu jednostek Politechniki Łódzkiej oraz przedsiębiorców, którzy podejmowali z sukcesem wyzwanie wspólnej realizacji projektów. W nowej perspektywie zachęcamy do kontaktu z naszym Centrum w celu poszukiwania zespołów naukowych do współpracy.

Udostępnij