Zapytanie dotyczące wyceny technologii B16

Zapytanie dotyczące wyceny technologii B16

Szanowni Państwo,

 

niniejszym składamy zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi wyceny technologii stanowiącej know-how o nazwie:

„Mieszanina na kopolimer siarkowo-organiczny”

 

Szczegółowe warunki zapytania w załączeniu:

Zapytanie

Załącznik 1

Załącznik 2

Udostępnij