Podpisanie umowy z Grupową Oczyszczalnią Ścieków w Łodzi

Podpisanie umowy z Grupową Oczyszczalnią Ścieków w Łodzi

 

W dniu 03.11.2014 r. Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej Sp. z o.o. oraz Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Sp. z o.o. podpisały umowy licencyjne na stosowanie innowacyjnej technologii oczyszczania biogazu. Technologia ta obejmuje chronione międzynarodowo wynalazki oraz know-how dotyczącego nowatorskiej metody biokonwersji zanieczyszczeń biogazu w obecności tlenowych form azotu. Technologia ta powstała w efekcie realizacji przez zespół dr inż. Krzysztofa Ziemińskiego Projektu “Opracowanie nowatorskiej metody biokonwersji zanieczyszczeń biogazu w obecności tlenowych form azotu w skali przemysłowej” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Umowa ta jest również efektem i kontynuacją kilkuletniej współpracy między Wydziałem Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej oraz Grupową Oczyszczalnią Ścieków w Łodzi.

 

Umowę podpisywali:

• ze strony Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej Sp. z o.o.

o mgr inż. Paulina Kosmowska – Prezes Zarządu
o prof. dr hab. inż. Piotr Niedzielski – Członek Zarządu
o doc. dr inż. Marek Sekieta – Członka Zarządu

• ze strony Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi Sp. z o.o.

o Maciej Borkowski – Prezes Zarządu
o Marek Iwiński – Członek Zarządu

JSZ_7319

JSZ_7348

JSZ_7334

Udostępnij