Poradnik Komercjalizacja B+R dla praktyków

Poradnik Komercjalizacja B+R dla praktyków

W odpowiedzi zarówno na rosnące zainteresowanie mechanizmami transferu technologii w uczelniach wyższych, jak również na szereg pytań i wątpliwości z procesem tym związanych Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
wydało przewodnik pt. ” Komercjalizacja B+R dla praktyków”.

Zachęcamy do zapoznania się z tą publikacją – jest ona dostępna tutaj.

Udostępnij