Zmiana treści załącznika nr 1 do zapytania ofertowego w sprawie wykonania usługi analizy prawnej wraz oceną i/lub wskazaniem ryzyk prawnych technologii

W związku z błędem zwykłym w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego w sprawie wykonania analizy prawnej wraz z oceną i/lub wskazaniem ryzyk prawnych wybranych technologii w ramach programu „Inkubator Innowacyjności +” została zmieniona treść wzoru formularza oferty.

Poprawiony załącznik nr 1 znajduje się pod poniższym linkiem:

https://drive.google.com/drive/folders/1h–O_dXGfgzwThIvUh5n61Z9bdiq3NyH?usp=sharing

Read more...

Zapytanie ofertowe – Wykonanie analizy prawnej wraz oceną i/lub wskazaniem ryzyk prawnych technologii

Szanowni Państwo,

niniejszym składamy zapytanie ofertowe w sprawie wykonania analizy prawnej wraz z oceną i/lub wskazaniem ryzyk prawnych wybranych technologii w ramach programu „Inkubator Innowacyjności +”.

Jeżeli są Państwo zainteresowani odpowiedzią na zapytanie, kompletną jego treść i niezbędne dokumenty znajdą Państwo pod poniższym linkiem:

https://drive.google.com/drive/folders/1h–O_dXGfgzwThIvUh5n61Z9bdiq3NyH?usp=sharing

Ofertę wraz z oświadczeniem (skan podpisanych dokumentów) należy przesłać na adres a.gunerka@ctt-lodz.pl w terminie do dnia 17 października 2018 roku do godziny 12:00.

Read more...

Zapytanie ofertowe – Wykonanie opinii o innowacyjności

Szanowni Państwo,

niniejszym składamy zapytanie ofertowe w sprawie wykonania opinii o innowacyjności finansowanej w ramach programu „Inkubator Innowacyjności +”.

Jeżeli są Państwo zainteresowani odpowiedzią na zapytanie, kompletną jego treść i niezbędne dokumenty znajdą Państwo pod poniższym linkiem:

https://drive.google.com/drive/folders/1hnus7vS7vMumKoF13JpB427BEO5xHvNd?usp=sharing

Ofertę wraz z oświadczeniem (skan podpisanych dokumentów) należy przesłać na adres a.gunerka@ctt-lodz.pl w terminie do dnia 12 października 2018 roku do godziny 12:00.

Read more...

Zapytanie ofertowe – Wykonanie analiz potencjału rynkowego technologii

Szanowni Państwo,

niniejszym składamy zapytanie ofertowe w sprawie wykonania analiz potencjału rynkowego technologii finansowanej w ramach programu „Inkubator Innowacyjności +”.

Jeżeli są Państwo zainteresowani odpowiedzią na zapytanie, kompletną jego treść i niezbędne dokumenty znajdą Państwo pod poniższym linkiem:

https://drive.google.com/drive/folders/1Og0ASQhrTTGGwc2mpJrxjGrU4kO1yTAQ?usp=sharing

Ofertę wraz z oświadczeniem (skan podpisanych dokumentów) należy przesłać na adres a.gunerka@ctt-lodz.pl w terminie do dnia 12 października 2018 roku do godziny 12:00.

Read more...

Zapytanie ofertowe

Szanowni Państwo,

niniejszym składamy zapytanie ofertowe w sprawie utrzymania, rozwoju i wsparcia technicznego aplikacji internetowej pn.: “INNOWACJEdlaBIZNESU – elektroniczna platforma współpracy naukowców i przedsiębiorców” finansowanej w ramach programu “Inkubator Innowacyjności +”.

Jeżeli są Państwo zainteresowani odpowiedzią na zapytanie, kompletną jego treść i niezbędne dokumenty znajdą Państwo pod poniższym linkiem:

https://drive.google.com/open?id=1DYbYUf2s7GL66fcxsAB5E9rL8HKXQMKW

Ofertę wraz z oświadczeniem (skan podpisanych dokumentów) należy przesłać na adres a.gunerka@ctt-lodz.pl w terminie do dnia 11 września 2018 roku do godziny 16:00. (więcej…)

Read more...

Zapytanie ofertowe – Utrzymanie, rozwój i wsparcie techniczne aplikacji internetowej pn. innowacjedlabiznesu.com

Szanowni Państwo,

niniejszym składamy zapytanie ofertowe w sprawie utrzymania, rozwoju i wsparcia technicznego aplikacji internetowej pn.: “INNOWACJEdlaBIZNESU – elektroniczna platforma współpracy naukowców i przedsiębiorców” finansowanej w ramach programu “Inkubator Innowacyjności +”.

Jeżeli są Państwo zainteresowani odpowiedzią na zapytanie, kompletną jego treść i niezbędne dokumenty znajdą Państwo pod poniższym linkiem:

https://drive.google.com/drive/folders/1DHS_gqMueWC-A8vs97JuG47kLjQrCoOu?usp=sharing

Ofertę wraz z oświadczeniem (skan podpisanych dokumentów) należy przesłać na adres a.gunerka@ctt-lodz.pl w terminie do dnia 30 sierpnia 2018 roku do godziny 16:00.

Read more...

Zapytanie ofertowe – udostępnienie sali konferencyjnej z usługą cateringową

Szanowni Państwo,

niniejszym składamy zapytanie ofertowe w sprawie udostępnienia sali konferencyjnej z usługą cateringową, w celu organizacji wydarzenia KIS Technology Open Day finansowanego w ramach programu “Inkubator Innowacyjności +”.

Jeżeli będą Państwo zainteresowani odpowiedzią na zapytanie, kompletną jego treść i niezbędne dokumenty znajdą Państwo pod poniższym linkiem:

https://drive.google.com/drive/folders/12v2cvXvI7Gza-M3l7G6_mjsAQ5QYpS2x?usp=sharing

Ofertę wraz z oświadczeniem (skan podpisanych dokumentów) należy przesłać na adres a.gunerka@ctt-lodz.pl w terminie do dnia 30 sierpnia 2018 roku do godziny 16:00.

Read more...

Zapytanie ofertowe

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności+” w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej udostępnienia sali konferencyjnej z usługą cateringową, w celu organizacji wydarzenia KIS Technology Open Day.

Ofertę wraz z oświadczeniem (skan podpisanych dokumentów) należy przesłać na adres a.gunerka@ctt-lodz.pl w terminie do dnia 14 maja 2018 roku do godziny 16:00.

Wszystkie niezbędne dokumenty dostępne pod poniższym linkiem:

https://drive.google.com/open?id=1C7b8RKtdg6TOJzb1AjjwuXjGm8lbr-2l

Read more...

KIS TECHNOLOGY OPEN DAY- Innowacyjne Technologie!

20 marca w Zatoce Sportu Politechniki Łódzkiej (al. Politechniki 10) odbędzie się spotkanie w ramach KIS Technology Open Day, którego motywem przewodnim będą Innowacyjne Technologie.

Wydarzenie, którego organizatorami są: Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej Sp. z o.o. oraz Centrum Współpracy z Gospodarką, Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej ma na celu stworzenie wspólnej przestrzeni dla świata nauki i biznesu. Będziecie mieli Państwo możliwość zapoznania się z najnowszą ofertą technologiczną Politechniki Łódzkiej, wzięcia udziału w wykładach zaproszonych Gości, a także wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy podczas panelu networkingowego.

Partnerami wydarzenia KIS Technology Open Day- Innowacyjne Technologie są:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego oraz Business Centre Club.

Zaproszenie wraz z agendą spotkania oraz mapka dojazdu dostępne są poniżej.
Dla Uczestników spotkania udostępniony będzie bezpłatny parking przyległy do Zatoki Sportu, aby nie wnosić opłaty prosimy
o informowanie pracowników, że jesteście Państwo Gośćmi „konferencji nauka-biznes”.

Serdecznie zapraszamy
  Organizatorzy

 

 

 

 

ZaproszenieZaproszenie

Agenda

Agenda

 

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

 

 

 

 

 

 

Read more...