Rekrutacja na stanowisko Administrator treści aplikacji internetowej

Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej Sp. z o.o.– spółka celowa Politechniki Łódzkiej, specjalizująca się w zarządzaniu własnością intelektualną w zakresie jej komercjalizacji poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

 

ADMINISTRATOR TREŚCI APLIKACJI INTERNETOWEJ

 ELEKTRONICZNA PLATFORMA OFERTY TECHNOLOGICZNEJ ORAZ WSPÓŁPRACY NAUKOWCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW
W RAMACH PROJEKTU „INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI+”

 

Miejsce pracy – Łódź

Rodzaj pracy – stała

Wymiar czasu pracy – część etatu

 

Opis stanowiska:

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

 • bieżąca obsługa oraz monitorowanie prawidłowego funkcjonowania platformy,
 • dbałość o zawartość merytoryczną oraz dodawanie treści do platformy,
 • mailowy i telefoniczny kontakt z użytkownikami platformy oraz ich profesjonalne wsparcie,
 • odpowiedzialność za stronę wizualną platformy,
 • prowadzenie działań online-marketingowych platformy,
 • proponowanie nowych rozwiązań dotyczących funkcjonalności platformy oraz stała praca nad jej rozwojem.

Wymagania:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • doświadczenie w edycji zawartości stron internetowych,
 • umiejętność szybkiego pisania i redagowania tekstów, w tym nienaganna pisownia,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • umiejętności komunikacyjne,
 • dużym atutem będzie znajomość programów do tworzenia i obróbki grafiki (Corel, Photoshop, GIMP etc.),
 • dodatkowym atutem będzie znajomość online marketingu: SEO, SEM, social media, itp.

Kandydatom oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • umowa o pracę,
 • możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego,
 • pracę w przyjaznym i profesjonalnym zespole,
 • możliwość łączenia pracy z innymi obowiązkami.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres rekrutacja@ctt-lodz.pl Aplikacje można składać do dnia 5 marca 2017 roku. Jednocześnie informujemy, ze skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

*Prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

Read more...

Rekrutacja na stanowisko Broker Innowacji

Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej Sp. z o.o.– spółka celowa Politechniki Łódzkiej, specjalizująca się w zarządzaniu własnością intelektualną w zakresie jej komercjalizacji poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

 

BROKER INNOWACJI

W RAMACH PROJEKTU „INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI+”

 

Miejsce pracy – Łódź

Rodzaj pracy – stała

Wymiar czasu pracy – pełen etatu

 

Opis stanowiska:

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

 • monitorowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w celu wyłaniania rozwiązań do komercjalizacji,
 • organizacja spotkań z naukowcami celem lepszego zaznajomienia się ze specyfiką wybranych technologii i badań,
 • organizacja spotkań z przedstawicielami środowiska naukowego i gospodarczego, których efektem będzie komercjalizacja wyników badań poprzez licencjonowanie lub sprzedaż praw do rezultatów badań,
 • kojarzenie zespołów naukowych z partnerami biznesowymi, dla inicjowania wspólnej realizacji badań podstawowych, stosowanych, przemysłowych oraz zawierania umów doradczych i wdrożeniowych, przy wykorzystaniu wszelkich możliwych form komunikacji,
 • wsparcie organizacji KIS Technology Open Day – spotkań przedstawicieli przemysłu i nauki,
 • doradztwo na rzecz Jednostek Politechniki Łódzkiej w zakresie procedur i mechanizmów komercjalizacji,
 • negocjowanie warunków umów komercjalizacji z przedsiębiorcami, w pełnej dbałości o dobro Uczelni oraz twórców ( w tym przygotowanie umów),
 • organizacja spotkań pomysłodawców spółek spin-off z przedsiębiorcami oraz inwestorami, a w efekcie pozyskiwanie finansowania dla tych spółek,
 • opieka nad laureatami Konkursu na najlepszy pomysł na spółkę typu spin-off,
 • udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach kluczowych z punktu widzenia możliwości komercjalizacji wyników badań (spotkaniach branżowych, spotkaniach brokerskich, konferencjach, targach),
 • dobór optymalnych modeli komercjalizacji poszczególnych technologii.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • znajomość przepisów prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz przepisów prawa własności przemysłowej,
 • znajomość zasad funkcjonowania centrów transferu technologii,
 • znajomość podstawowych zagadnień dotyczących komercjalizacji, transferu technologii, spółek spin-off, innowacyjności w Polsce oraz inicjatyw Unii Europejskiej w zakresie wsparcia kapitałowego przedsiębiorstw,
 • znajomość zasad funkcjonowania sektora przedsiębiorstw oraz gospodarki, w tym znajomość prawa handlowego w stopniu umożliwiającym sprawne prowadzenie procesów komercjalizacji,
 • umiejętność oceny przedsięwzięć związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 • praktyczna umiejętność posługiwania się aplikacjami komputerowymi pakiet MS Office, przeglądarkami internetowymi oraz pocztą elektroniczną,
 • zdolności analityczne oraz organizacyjne,
 • inicjatywa, kreatywność, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • łatwość nawiązywania kontaktów,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku lub stanowisku sprzedażowym będzie dodatkowym atutem.

 

Kandydatom oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu,
 • możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego,
 • pracę w przyjaznym i profesjonalnym zespole.

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie:

 • CV,
 • listu motywacyjnego,
 • dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • dokumentów potwierdzających kompetencje w zakresie własności intelektualnej,

 

(w formie skanów dokumentów*) na adres rekrutacja@ctt-lodz.pl Aplikacje można składać do dnia 5 marca 2017 roku. Jednocześnie informujemy, ze skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

 

 

*Prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

Read more...

CTT PŁ sp. z o.o. będzie realizować Inkubator Innowacyjności+

Projekt konsorcjum w składzie Politechnika Łódzka, Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej Sp. z o.o. oraz Akademiia  im. Jana Długosza z Częstochowy znalazł się na liście laureatów konkursu „Inkubator Innowacyjności +”Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

[av_image src=’https://ctt-lodz.pl/wp-content/uploads/2017/02/logo-1030×368.jpg’ attachment=’3400′ align=’center’ animation=’no-animation’ link=” target=” styling=” caption=” font_size=” appearance=”][/av_image]

Celem projektu jest promocja osiągnięć naukowych, zwiększenie ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienie współpracy między środowiskiem naukowym otoczeniem gospodarczym. Środki otrzymane w ramach projektu będa przeznaczone na wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych w szczególności w zakresie ich komercjalizacji.

Zadania realizowane w ramach programu będą finansowane ze środków przeznaczonych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i  komercjalizacja wyników prac B+R w  jednostkach naukowych i  przedsiębiorstwach”, realizowanego w  ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (Działanie 4.4).

Całkowita wartość projektu to 2 660 164,00 PLN.

W ramach projektu realizowane będą działania w zakresie:

 • inicjowania oraz wzmacniania współpracy między środowiskiem naukowym, a otoczeniem gospodarczym, w tym poszukiwania podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych, przez promocję oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach typu „science to business”;
 • przygotowania projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, zawierających w szczególności analizy potencjału rynkowego wynalazków oraz analizy ich gotowości wdrożeniowej, a także wyceny praw własności przemysłowej;
 • zarządzania portfelem technologii,
 • prowadzenia prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy, których koszt nie może przekroczyć 100 tys. zł;
 • wskazania Brokerów Innowacji pełniących rolę pośredników działających w określonych obszarach wiedzy, odpowiedzialnych za nawiązanie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, co będzie skutkowało zastosowaniem wyników badań naukowych w ramach konkretnych rozwiązań rynkowych

Zachęcamy do śledzenia Strony Projektu, na której będziemy na bieżąco informowac o możliwych do pozyskania w ramach projektu formach wsparcia.

[av_image src=’https://ctt-lodz.pl/wp-content/uploads/2017/02/FE_IR_UE_EFRR-COLOR-300×46.jpg’ attachment=’3403′ align=’center’ animation=’no-animation’ link=” target=” styling=” caption=” font_size=” appearance=”][/av_image]

Read more...