Monthly Archives - Grudzień 2016

Zapytanie dotyczące wycen technologii B18

Szanowni Państwo,

 

niniejszym składamy zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi dwóch odrębnych wycen technologii o nazwach:

  1. Sposób i urządzenie do pomiaru dynamiki wchłaniania i przenikalności cieczy przez strukturę papieru” (numer zgłoszenia patentowego UPRP 414110)2
  2. „Sposób pomiaru anizotropii papieru on-line w maszynie papierniczej” (numer zgłoszenia patentowego UPRP 411294)

 

Technologie są obecnie przedmiotami dwóch zgłoszeń patentowych.

 

Szczegóły w zapytaniu poniżej

Zapytanie

Załącznik 1

Załącznik 2

Read more...

Zapytanie dotyczące wyceny technologii B17

Szanowni Państwo,

 

niniejszym składamy zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi wyceny technologii o nazwie:

„Polimerowe kompozyty ceramizujące do zastosowania w instalacjach przeciwpożarowych specjalnego przeznaczenia”

Technologia jest obecnie chroniona 4 udzielonymi patentami (UPRP) i 3 zgłoszeniami patentowymi (UPRP) (szczegóły w załączonym poniżej Zapytaniu).

 Szczegóły w zapytaniu poniżej

 

Zapytanie

Załącznik 1

Załącznik 2

Read more...

Zapytanie dotyczące wyceny technologii

Szanowni Państwo,

 

niniejszym składamy zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi wyceny technologii stanowiącej zgłoszenie patentowe o nazwie:

„Sposób i układ przeprowadzania analizy termicznej i derywacyjnej krzepnącego materiału, zwłaszcza metalu”

 

Szczegółowe warunki zapytania w załączeniu:

Zapytanie

Załącznik 1

Załącznik 2

Read more...