Monthly Archives - Sierpień 2015

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi wyceny

Szanowni Państwo,

niniejszym składamy zapytanie ofertowe dot. wykonania usługi wyceny oraz analizy potencjału rynkowego technologii „Sposób wytwarzania trwałego kompozytu bionanocelulozy bakteryjnej z perforowanym materiałem polimerowym lub metalowym, przeznaczonego do rekonstrukcji tkanek” (zgłoszenie patentowe nr 403438, pozytywna decyzja o udzieleniu patentu) oraz wiedzy know-how dotyczącej  połączenia z celulozą/opatrunkami CelMat  elementów mocujących, w ramach projektu „SPINTENSE  Intensyfikacja komercjalizacji wiedzy i technologii” realizowanego w ramach programu SPIN-TECH.

Szczegółowe warunki zapytania w załączeniu:

Zapytanie
Załącznik 1
Załącznik 2

 

Termin składania ofert upływa 2 września 2015 roku o godz. 16:00. Oferty należy przesyłać na adres biuro@ctt-lodz.pl

Read more...