Monthly Archives - Czerwiec 2015

Zapytanie ofertowe dot. usługi wyceny

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W sprawie wykonania usługi wyceny oraz analizy potencjału rynkowego technologii w związku z realizacją projektu „SPINTENSE Intensyfikacja komercjalizacji wiedzy i technologii” realizowanego w ramach programu SPIN-TECH.

Szczegóły zapytania w załączonych dokumentach.

Oferty należy przesyłać na adres biuro@ctt-lodz.pl

Termin nadsyłania ofert upływa 23 czerwca 2015 r. o godz. 16:00.

 

Zapytanie

Załącznik 1 Formularz oferty

Załącznik 2 Oświadczenie o braku powiązań

 

 

Read more...

Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania biznesplanów dla powstających spółek spin-off

Szanowni Państwo,

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usługi przygotowania biznesplanów dla dwóch spółek spin-off,

1. „BioEcoFab” – Wytwarzanie materiału rolniczego celulozowo – elastomerowego.

2. Oprogramowanie do Modelowania Urządzeń Fotonicznych,

powstających w ramach projektu „SPINTENSE Intensyfikacja komercjalizacji wiedzy i technologii” realizowanego w ramach programu SPIN-TECH.

Termin składania ofert upływa 15 czerwca 2015 roku o godz. 16:00. Oferty należy przesyłać na adres biuro@ctt-lodz.pl

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Oświadczenie o braku powiązań

 

Read more...