Yearly Archives - 2014

SPIN-TECH

Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej Sp. z o.o. zostało beneficjentem programu SPIN-TECH finansowanego ze środków Centrum Badań i Rozwoju. Od 01.01.2014 r. rozpoczęliśmy realizację I fazy projektu  pt. Spintense – Intensyfikacja komercjalizacji wiedzy i technologii.

Projekt realizowany jest zgodnie z poniższym schematem:

spin-tech schemat

 

Read more...