Zapytanie ofertowe – usługi doradcze związane z własnością przemysłową

ZAPYTANIE OFERTOWE

w sprawie świadczenia doradztwa związanego z własnością przemysłową w ramach realizacji projektu „SPINTENSE Intensyfikacja komercjalizacji wiedzy i technologii” realizowanego w ramach programu SPIN-TECH. 

Szczegóły zapytania w załączonych dokumentach

Oferty należy przesyłać na adres biuro@ctt-lodz.pl termin nadsyłania ofert upływa 6 sierpnia o godz. 16:00.

ZAPYTANIE_uslugi_doradcze_IPR

Zalacznik1_Formularz_oferty_uslugi doradcze

Zalacznik2_Oświadczenie_o_braku_powiązań_usługi doradcze

Read more...

Biznes i nauka razem po fundusze

Dotychczas strumień finansowania na B+R trafiał głównie do publicznych jednostek naukowych. W nowej perspektywie finansowania 2014-2020 znaczny udział w środkach przeznaczonych na B+R będą miały projekty realizowane w partnerstwie przedsiębiorstwo + jednostka naukowa. Wszystko to dla zwiększenia udziału w nakładach na B+R sektora prywatnego.

W naszej dotychczasowej działalności Narodowego mamy doświadczenie w integrowaniu jednostek Politechniki Łódzkiej oraz przedsiębiorców, którzy podejmowali z sukcesem wyzwanie wspólnej realizacji projektów. W nowej perspektywie zachęcamy do kontaktu z naszym Centrum w celu poszukiwania zespołów naukowych do współpracy.

Read more...

CTT PŁ Sp. z o.o. w Klastrze Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej

28 maja 2014 w sali Senatu Wojskowej Akademii Technicznej zainaugurowano działalność Klastra Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej. Do klastra przystąpiła m.in. nasza Spółka oraz Politechnika Łódzka

Klaster jest zgrupowaniem działających w sektorze inżynierii kosmicznej i satelitarnej niepowiązanych ze sobą przedsiębiorców, prowadzących działalność innowacyjną oraz organizacji badawczych i instytucji otoczenia biznesu, które mają na celu stymulowanie działalności innowacyjnej poprzez promowanie intensywnych kontaktów, korzystanie ze wspólnego zaplecza technologicznego w tym obszarze, wymianę wiedzy i doświadczeń, przyczynianie się do transferu technologii, tworzenia sieci powiązań oraz rozpowszechniania informacji wśród przedsiębiorców wchodzących w jego skład.

Utworzenie powiązania kooperacyjnego w formie klastra, jest podstawą do ubiegania się o środki z funduszy unijnych, wspierających taki rodzaj współpracy.

Klaster jest organizacją otwartą na współpracę z podmiotami, które chcą do niego przystąpić i realizować cele dla których funkcjonuje.

Klaster utworzyły:

Narodowa Agencja Promocji Zaawansowanych Technologii Spółka Akcyjna (NAPTA S.A.) – koordynator Klastra; Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego; „TechnoWAT Sp. z o.o. w organizacji”; Centrum Badań Kosmicznych PAN; Instytut Lotnictwa; Politechnika Warszawska; Politechnika Łódzka Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej Sp. z o.o; Uniwersytet Zielonogórski; TAURUS Sp. z o.o.; Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,PETROTEX” B. Maciejewski, R. Maciejewski, Sp. j.; Rafał Wieczorek B ,,Klinika Technologii”; „Pol-Spec-Tech-Service” Sp. z o.o. WB Electronics Spółka Akcyjna; VIGO System Spółka Akcyjna; ,,INVESTIN” Sp. z o.o.;ASSECO Poland;  Spółka Akcyjna; Polski Holding Obronny  Sp. z o.o.; Hertz Systems Ltd. Sp. z o.o.; GEOTRONICS Polska Sp. z o.o.; Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica; Spacive Sp. z o.o.; STSG Poland Sp. z o.o.; Astronika Sp z o.o.; Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny Spółka Akcyjna; Uniwersytet Warszawski; WASKO S.A..

Read more...

Konkurs Polski Produkt Przyszłości

Celem Konkursu, objętego honorowym patronatem przez Ministra Gospodarki, jest promocja i upowszechnianie osiągnięć twórców innowacyjnych produktów (wyrobów i technologii), które mają szansę zaistnieć na rynku polskim.

ppp

Do Konkursu mogą przystąpić jednostki naukowe, przedsiębiorcy i konsorcja: jednostka naukowa-przedsiębiorca, z krajów Unii Europejskiej. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

Konkurs jest przeprowadzany w trzech kategoriach:

 1. produkt przyszłości jednostki naukowej,
 2. produkt przyszłości przedsiębiorcy,
 3. produkt przyszłości konsorcjum: jednostka naukowa-przedsiębiorca.

Wnioski konkursowe można składać osobiście, kurierem lub pocztą w terminie: do dnia 16 czerwca 2014 roku, do godz. 16.30

na adres: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa,

z dopiskiem na kopercie Konkurs Polski Produkt Przyszłości

Wszelkie informacje dotyczące Konkursu udzielane są pod nr telefonu (22) 432 83 12 lub za pośrednictwem poczty e-mail: konkursppp@parp.gov.pl

Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ppp.pi.gov.pl

Read more...

Interdyscyplinarna Szkoła Innowacji

Interdyscyplinarna Szkoła Innowacji (ISI) to trzyetapowy program realizowany przez Dział Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej we współpracy z Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej Sp. z o.o., którego zasady ustala Prorektor ds. innowacji.

Głównym celem Programu jest pobudzanie, wspieranie i rozwój przedsiębiorczości akademickiej oraz tworzenie nowych innowacyjnych rozwiązań gotowych do wdrożenia na rynek. Działania podejmowane w ramach ISI mają zaowocować powstaniem nowych spółek spin-off oraz umożliwić preinkubację przedsięwzięć o znacznym potencjale rynkowym.

Znaczna cześć pierwszego etapu szkoleniowego Programu Interdyscyplinarna Szkoła Innowacji za nami. Uczestnicy przeszli już między innymi takie tematy, jak:

 • Praca grupowa
 • Elevator Pitch
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Zarządzanie własnością intelektualną
 • Zarządzanie projektem
 • Zarządzanie firmą innowacyjną
 • Praktyczne aspekty wdrażania innowacji
 • Coaching i mentoring
 • Innowacyjność i transfer technologii
 • Ewaluacja Technologii

Nasi uczestnicy z zajęć na zajęcia wyraźnie rozwijają skrzydła. Co więcej kolejni chętni już pytają o następną edycję Programu.

Read more...

Konkurs „InnoTechAkademia – od pomysłu do komercjalizacji”

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie „InnoTechAkademia – od pomysłu do komercjalizacji”. 

Konkurs przeznaczony jest dla studentów, doktorantów i absolwentów uczelni wyższych. Jego celem jest wyodrębnienie najlepszych pomysłów na biznes, innowacyjny produkt, usługę, technologię, pracę doktorską, magisterską lub licencjacką dla biznesu.

Zgłoszenia dokonać można w terminie od 1 – 30 kwietnia 2014. 

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu dostępny jest TUTAJ .

Co można zyskać?

 • wyjazd zagraniczny do ośrodków badawczo – naukowych

 • możliwość odbycia stażu w firmach wspierających konkurs

 • nagrody rzeczowe

 • możliwość sprawdzenia własnego pomysłu

 • pozyskanie rekomendacji do dalszego rozwoju.

Patronat nad wydarzeniem objął Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania UŁ, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Medyczny. Konkurs organizowany jest przy współpracy Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Medycznego, Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej oraz Centrum Innowacji – Akcelerator Technologii Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego.

Read more...

Konkurs Młody Wynalazca 2014

Firma EUROBUSINESS-HALLER oraz Fundacja na rzecz promocji nauki polskiej i wynalazczości HALLER PRO INVENTIO, ogłasza IX edycję rokrocznego konkursu na rozwiązanie innowacyjne opracowane przez młodych wynalazców. Konkurs jest inicjatywą non-profit.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które nie ukończyły 25 roku życia

Termin nadsyłania prac konkursowych: 15 czerwca 2014 r.

Nagrodą Główną konkursu jest prezentacja zwycięskiego wynalazku w Brukseli  w listopadzie 2014 r. na Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych  i Nowych Technik „BRUSSELS INNOVA” oraz w Warszawie w lutym 2015 roku na Giełdzie Wynalazków Nagrodzonych w 2014 r. na Międzynarodowych Targach Wynalazczości.

Więcej informacji na temat konkursu: tutaj

Read more...

Wsparcie w ramach dużego bonu – trwa nabór wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przypomina, że prowadzony jest nabór wniosków w programie Wsparcie w ramach dużego bonu .
PARP zaprasza mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną do składania wniosków. Wsparcie jest przeznaczone na zakup od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji.

Nabór trwa do 20 marca 2014 r. do godz. 16.30.

Szczegóły na stronie: http://www.parp.gov.pl/index/index/2258 

Read more...

II edycja konkursu Polski Wynalazek! Zgłoś swój pomysł!

Masz głowę pełną pomysłów, które sprawią, że życie codzienne może stać się prostsze? Lubisz projektować i masz w sobie żyłkę prawdziwego wynalazcy? Zgłoś swój pomysł do konkursu Polski Wynalazek 2014! Nagrodą w konkursie na najciekawszą innowację jest 50 tys. zł.

Konkurs organizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Telewizję Polską promuje innowacyjność i wynalazczość wśród Polaków.

O nagrodę główną mają szansę powalczyć zarówno „duże” wynalazki, które powstały w laboratorium pod okiem zespołu badaczy, jak i „małe”, stworzone przez zwykłych ludzi w ich przydomowym garażu. Liczy się przede wszystkim to, by były użyteczne i miały potencjał ekonomiczny.

Szukamy projektów innowacyjnych, nowatorskich, z potencjałem ekonomicznym. Finałowe projekty zostaną zaprezentowane przed Kapitułą Konkursu, ale ostateczną decyzję o przyznaniu tytułu „Polski Wynalazek 2014” podejmą widzowie podczas programu „na żywo” w dniu 7 kwietnia 2014 r., w TVP1.

Aby wziąć udział w konkursie „Polski Wynalazek 2014” należy:

1. Wysłać wypełnioną ANKIETĘ na adres polskiwynalazek@jake-vision.pl do dnia 17.03.2014 r.

2. Wypełnione OŚWIADCZENIE – ZGODĘ  NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU (każdy z członków zespołu badawczego powinien wypełnić oświadczenie oraz każda osoba, która pojawia się w przesłanych materiałach video),

3. KOMPLET ZDJĘĆ – zespołu badawczego, wynalazku (z różnych etapów prac nad nim), do zwrotu po zakończeniu konkursu,

4. VIDEO – maksymalnie 1 minutowy materiał video o zespole i wynalazku (format mp4).

Regulamin wraz z ankietą i oświadczeniem jest dostępny pod adresem

http://www.tvp.pl/wiedza/nauka-i-technika/polski-wynalazek-2013/o-konkursie/rusza-ii-edycja-konkursu-polski-wynalazek/14278249

oraz  www.facebook.com/polskiwynalazek2014

Read more...

Porozumienie Spółek Celowych

Od 8 stycznia 2014 roku funkcjonuje Porozumienie Spółek Celowych. Spółki celowe w Polsce zjednoczyły swoje siły mając na względzie konieczność wypracowania wspólnego stanowiska spółek celowych oraz instytucji planujących powołanie spółek celowych w zakresie zmian w regulacjach prawnych komercjalizacji wyników B+R powstałych w uczelniach wyższych i instytutach badawczych.

Porozumienie 8 stycznia 2014 roku podpisały następujące jednostki:

 • Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o.
 • Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej Sp. z o.o.
 • Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej Sp. z o.o.
 • Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o. o
 • Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.
 • Instytut Transferu Technologii Sp. z o.o.
 • UMED Sp. z o.o.
 • Excento sp. z o.o.
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach

Porozumienie ma charakter otwarty, zachęcamy pozostałe spółki celowe oraz uczelnie zamierzające utworzyć takie spółki do przystąpienia do Porozumienia.

Read more...