Zapytanie ofertowe dot. usługi wyceny i analizy potencjału rynkowego

ZAPYTANIE OFERTOWE

w sprawie wykonania usługi wyceny oraz analizy potencjału rynkowego technologii w związku z realizacją projektu „SPINTENSE Intensyfikacja komercjalizacji wiedzy i technologii” realizowanego w ramach programu SPIN-TECH. 

Szczegóły zapytania w załączonych dokumentach.

Oferty należy przesyłać na adres biuro@ctt-lodz.pl termin nadsyłania ofert upływa 1 grudnia 2014 r. o godz. 16:00.


ZAPYTANIE_wycena + analiza rynkowa V

Zalacznik1_Formularz_oferty_wycena+analiza rynkowa V

Zalacznik2_Oświadczenie_o_braku_powiązań_wycena + analiza V

Read more...

Podpisanie umowy z Grupową Oczyszczalnią Ścieków w Łodzi

 

W dniu 03.11.2014 r. Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej Sp. z o.o. oraz Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Sp. z o.o. podpisały umowy licencyjne na stosowanie innowacyjnej technologii oczyszczania biogazu. Technologia ta obejmuje chronione międzynarodowo wynalazki oraz know-how dotyczącego nowatorskiej metody biokonwersji zanieczyszczeń biogazu w obecności tlenowych form azotu. Technologia ta powstała w efekcie realizacji przez zespół dr inż. Krzysztofa Ziemińskiego Projektu “Opracowanie nowatorskiej metody biokonwersji zanieczyszczeń biogazu w obecności tlenowych form azotu w skali przemysłowej” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Umowa ta jest również efektem i kontynuacją kilkuletniej współpracy między Wydziałem Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej oraz Grupową Oczyszczalnią Ścieków w Łodzi.

 

Umowę podpisywali:

• ze strony Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej Sp. z o.o.

o mgr inż. Paulina Kosmowska – Prezes Zarządu
o prof. dr hab. inż. Piotr Niedzielski – Członek Zarządu
o doc. dr inż. Marek Sekieta – Członka Zarządu

• ze strony Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi Sp. z o.o.

o Maciej Borkowski – Prezes Zarządu
o Marek Iwiński – Członek Zarządu

JSZ_7319

JSZ_7348

JSZ_7334

Read more...

Nowa spółka Spin-off REC.BIO

NOWA SPÓŁKA SPIN-OFF REC.BIO

WIELKI SUKCES INTERDYSCYPLINARNOŚCI

W dniu 21 października 2014 roku powstała w Łodzi nowa spółka spin-off działająca pod nazwą REC.BIO Sp. z o.o. Podmiot ten postał dzięki programowi Interdyscyplinarna Szkoła Innowacji realizowanemu przez Politechnikę Łódzką we współpracy z Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej Sp. z o.o. Do spółki przystąpiło 16 udziałowców w tym naukowcy, doktoranci i studenci z różnych branż.

Spółka będzie działać w obszarze automatyki domowej i  rozwiązań proekologicznych w dziedzinie inteligentnego budownictwa.

REC.BIO

Na zdjęciu założyciele spółki

Read more...