Zapytanie ofertowe – usługi doradcze związane z własnością przemysłową

ZAPYTANIE OFERTOWE

w sprawie świadczenia doradztwa związanego z własnością przemysłową w ramach realizacji projektu „SPINTENSE Intensyfikacja komercjalizacji wiedzy i technologii” realizowanego w ramach programu SPIN-TECH. 

Szczegóły zapytania w załączonych dokumentach

Oferty należy przesyłać na adres biuro@ctt-lodz.pl termin nadsyłania ofert upływa 6 sierpnia o godz. 16:00.

ZAPYTANIE_uslugi_doradcze_IPR

Zalacznik1_Formularz_oferty_uslugi doradcze

Zalacznik2_Oświadczenie_o_braku_powiązań_usługi doradcze

Read more...

Biznes i nauka razem po fundusze

Dotychczas strumień finansowania na B+R trafiał głównie do publicznych jednostek naukowych. W nowej perspektywie finansowania 2014-2020 znaczny udział w środkach przeznaczonych na B+R będą miały projekty realizowane w partnerstwie przedsiębiorstwo + jednostka naukowa. Wszystko to dla zwiększenia udziału w nakładach na B+R sektora prywatnego.

W naszej dotychczasowej działalności Narodowego mamy doświadczenie w integrowaniu jednostek Politechniki Łódzkiej oraz przedsiębiorców, którzy podejmowali z sukcesem wyzwanie wspólnej realizacji projektów. W nowej perspektywie zachęcamy do kontaktu z naszym Centrum w celu poszukiwania zespołów naukowych do współpracy.

Read more...