Monthly Archives - Styczeń 2014

Porozumienie Spółek Celowych

Od 8 stycznia 2014 roku funkcjonuje Porozumienie Spółek Celowych. Spółki celowe w Polsce zjednoczyły swoje siły mając na względzie konieczność wypracowania wspólnego stanowiska spółek celowych oraz instytucji planujących powołanie spółek celowych w zakresie zmian w regulacjach prawnych komercjalizacji wyników B+R powstałych w uczelniach wyższych i instytutach badawczych.

Porozumienie 8 stycznia 2014 roku podpisały następujące jednostki:

  • Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o.
  • Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej Sp. z o.o.
  • Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej Sp. z o.o.
  • Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o. o
  • Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.
  • Instytut Transferu Technologii Sp. z o.o.
  • UMED Sp. z o.o.
  • Excento sp. z o.o.
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach

Porozumienie ma charakter otwarty, zachęcamy pozostałe spółki celowe oraz uczelnie zamierzające utworzyć takie spółki do przystąpienia do Porozumienia.

Read more...

SPIN-TECH

Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej Sp. z o.o. zostało beneficjentem programu SPIN-TECH finansowanego ze środków Centrum Badań i Rozwoju. Od 01.01.2014 r. rozpoczęliśmy realizację I fazy projektu  pt. Spintense – Intensyfikacja komercjalizacji wiedzy i technologii.

Projekt realizowany jest zgodnie z poniższym schematem:

spin-tech schemat

 

Read more...