Sukces CTT PŁ Sp. z o.o. w wyścigu o fundusze z Programu SPIN-TECH

Projekt SPINTENSE „Intensyfikacja komercjalizacji wiedzy i technologii” Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej Sp. z o.o. znalazł się na liście wniosków rekomendowanych do dofinansowania w I Konkursie Programu SPIN-TECH organizowanego przez NCBiR. Jest to jedyny projekt z województwa łódzkiego, który uzyskał pozytywną ocenę zespół ekspertów.

Realizacja projektu umożliwi zebranie i skatalogowanie informacji o potencjale i ofercie technologicznej Politechniki Łódzkiej w przyjaznej dla przedsiębiorców formie. Dzięki temu możliwe będzie w pełni profesjonalne wyjście z ofertą uczelni do biznesu oraz skuteczna komercjalizacja uczelnianych technologii. Działania planowane w ramach 3-letniego projektu przyczynią się nie tylko do rozwoju samej Spółki, ale przede wszystkich stanowić będą wartość dodaną dla współpracy Politechniki Łódzkiej z otoczeniem gospodarczym. Program SPINTENSE jest jednym z elementów spójnej polityki proinnowacyjnej Politechniki Łódzkiej.

Read more...

PortalNaukowca.pl – inaczej o zarządzaniu badaniami i komercjalizacji wyników

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu wspólnie z firmą DGA S.A. uruchomił innowacyjną platformę szkoleniową dla naukowców. Dedykowane teksty i nagrania mają charakter praktyczny i koncentrują się na skuteczności prowadzenia badań i komercjalizacji wyników. Treściom autorstwa przedstawicieli świata nauki i praktyki gospodarczej towarzyszą materiały tworzone przez samych użytkowników platformy. Serwis dostępny jest pod adresem: http://portalnaukowca.pl/ Korzystanie z niego jest bezpłatne, wymaga jedynie rejestracji elektronicznej.

Zachęcamy do zapoznania się z portalem.

Read more...