Posty Tomasz Sęczkowski

Zaproszenie do programu usług doradczych dla biznesu, Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

W imieniu Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. mamy  przyjemność Państwa zaprosić  do skorzystania z usług wsparcia przy prowadzeniu działalności gospodarczej świadczonych przez Regionalny Punkt Konsultacyjny ŁARR  S.A. Usługi dedykowane są dla działających na rynku przedsiębiorców a także osób które chcą założyć działalność gospodarczą. Doradztwo jest świadczone w zakresie: konsultacji nt. profilu planowanej działalności; analizy form […]

HSMG – nowy produkt na rynku grafenu – seminarium naukowe

  High Strength Metallurgical GrapheneTM – HSMGTM, to grafen wytwarzany metodą metalurgiczną na podłożu metalicznej fazy ciekłej. Jest to innowacyjna metoda produkcji, dająca możliwość uzyskania grafenu o wyższych (zbliżonych do teoretycznych) właściwościach fizycznych i mechanicznych w porównaniu do grafenu obecnie oferowanego na rynku. Charakteryzuje go m.in. wyższa wytrzymałości, ujemny współczynnik temperaturowy oporności elektrycznej, powtarzalność właściwości elektrycznych […]

Zapytanie ofertowe dot. usługi wyceny i analizy potencjału rynkowego

ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie wykonania usługi wyceny oraz analizy potencjału rynkowego technologii w związku z realizacją projektu „SPINTENSE Intensyfikacja komercjalizacji wiedzy i technologii” realizowanego w ramach programu SPIN-TECH.  Szczegóły zapytania w załączonych dokumentach. Oferty należy przesyłać na adres biuro@ctt-lodz.pl termin nadsyłania ofert upływa 1 grudnia 2014 r. o godz. 16:00. ZAPYTANIE_wycena + analiza rynkowa V […]

Podpisanie umowy z Grupową Oczyszczalnią Ścieków w Łodzi

  W dniu 03.11.2014 r. Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej Sp. z o.o. oraz Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Sp. z o.o. podpisały umowy licencyjne na stosowanie innowacyjnej technologii oczyszczania biogazu. Technologia ta obejmuje chronione międzynarodowo wynalazki oraz know-how dotyczącego nowatorskiej metody biokonwersji zanieczyszczeń biogazu w obecności tlenowych form azotu. Technologia ta powstała w efekcie […]

Nowa spółka Spin-off REC.BIO

NOWA SPÓŁKA SPIN-OFF REC.BIO WIELKI SUKCES INTERDYSCYPLINARNOŚCI W dniu 21 października 2014 roku powstała w Łodzi nowa spółka spin-off działająca pod nazwą REC.BIO Sp. z o.o. Podmiot ten postał dzięki programowi Interdyscyplinarna Szkoła Innowacji realizowanemu przez Politechnikę Łódzką we współpracy z Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej Sp. z o.o. Do spółki przystąpiło 16 udziałowców w […]