Posty Tomasz Sęczkowski

Zapytanie ofertowe – Sala konferencyjna z usługą cateringową

Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności+” realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej udostępnienia sali konferencyjnej z usługą cateringową, w celu organizacji wydarzenia KIS Technology Open Day. Ofertę wraz z oświadczeniem (skan podpisanych […]

Zapytanie ofertowe – Utrzymanie, rozwój i wsparcie apilikacji internetowej – Inkubator Innowacyjności +

Szanowni Państwo   Niniejszym składamy zapytanie ofertowe dotyczące utrzymania, rozwoju i wsparcia technicznego aplikacji internetowej pn. „Innowacjedlabiznesu – elektroniczna platforma współpracy naukowców i przedsiębiorców” finansowanej w ramach programu „Inkubator Innowacyjności +” Kompletną treść zapytania ofertowego i niezbędne do odpowiedzi na nie dokumenty znajdą Państwo poniżej: Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1  – Formularz oferty Załącznik nr 2 […]

Zapytanie ofertowe – Dostęp do internetowej bazy przesiębiorców – Inkubator Innowacyjności +

  Szanowni Państwo   Niniejszym składamy zapytanie ofertowe dotyczące zakupu dostępu do internetowej bazy danych przedsiębiorców w ramach programu „Inkubator Innowacyjności +” Kompletną treść zapytania ofertowego i niezbędne do odpowiedzi na nie dokumenty znajdą Państwo poniżej: Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1  – Formularz oferty Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych […]

Zapytanie dotyczące wycen technologii B18

Szanowni Państwo,   niniejszym składamy zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi dwóch odrębnych wycen technologii o nazwach: „Sposób i urządzenie do pomiaru dynamiki wchłaniania i przenikalności cieczy przez strukturę papieru” (numer zgłoszenia patentowego UPRP 414110)2 „Sposób pomiaru anizotropii papieru on-line w maszynie papierniczej” (numer zgłoszenia patentowego UPRP 411294)   Technologie są obecnie przedmiotami dwóch zgłoszeń patentowych.   Szczegóły […]

Zapytanie dotyczące wyceny technologii B17

Szanowni Państwo,   niniejszym składamy zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi wyceny technologii o nazwie: „Polimerowe kompozyty ceramizujące do zastosowania w instalacjach przeciwpożarowych specjalnego przeznaczenia” Technologia jest obecnie chroniona 4 udzielonymi patentami (UPRP) i 3 zgłoszeniami patentowymi (UPRP) (szczegóły w załączonym poniżej Zapytaniu).  Szczegóły w zapytaniu poniżej   Zapytanie Załącznik 1 Załącznik 2

Zapytanie dotyczące wyceny technologii B16

Szanowni Państwo,   niniejszym składamy zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi wyceny technologii stanowiącej know-how o nazwie: „Mieszanina na kopolimer siarkowo-organiczny”   Szczegółowe warunki zapytania w załączeniu: Zapytanie Załącznik 1 Załącznik 2

Zapytanie dotyczące wyceny technologii

Szanowni Państwo,   niniejszym składamy zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi wyceny technologii stanowiącej zgłoszenie patentowe o nazwie: „Sposób i układ przeprowadzania analizy termicznej i derywacyjnej krzepnącego materiału, zwłaszcza metalu”   Szczegółowe warunki zapytania w załączeniu: Zapytanie Załącznik 1 Załącznik 2

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi wyceny technologii

Szanowni Państwo, niniejszym składamy zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi wyceny technologii stanowiącej know-how o nazwie: „Technologia tekstylnej opaski do mierzenia stopnia nawodnienia organizmu” Technologia ma zostać wniesiona aportem do spółki typu spin-off. Szczegółowe warunki zapytania w załączeniu: Zapytanie Załącznik 1 Załącznik 2

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi wyceny technologii

  Szanowni Państwo, niniejszym składamy zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi wyceny technologii stanowiącej zgłoszenie patentowe o nazwie: „Optomechatroniczny sposób bieżącej kontroli jakości obróbki strumieniowo ściernej” (zgłoszenie patentowe UPRP nr 417073)   Szczegółowe warunki zapytania w załączeniu: Zapytanie Załącznik 1 Załącznik 2    

Środkowoeuropejskie Targi Biotechnologii i Biobiznesu – 9-10 maja w Łodzi

Środkowoeuropejskie Targi Biotechnologii i Biobiznesu odbędą się w dniach 9-10 maja w Fabryce Sztuki w Łodzi. Podczas tegorocznej edycji BioForum 2016 Bio-Tech Consulting, organizuje panel przeznaczony dla naukowców -„Elevator speech”. „Elevator speech” daje zespołom naukowym możliwość przedstawienia najważniejszych elementów związanych z ich zakresem działalności, opowiedzenia o swoich doświadczeniach oraz otwartej rozmowy z innymi uczestnikami obecnymi na […]