Posty ctt

Zapytanie ofertowe – wyceny, analizy potencjału rynkowego, biznesplany

Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności+” realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4) zapraszamy do złożenia oferty na usługi wycen, analiz potencjału rynkowego oraz biznesplanów. Ofertę wraz z […]

Zapytanie ofertowe

Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności+” realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4) zapraszamy do złożenia oferty na usługę wykonania analiz potrzeb rynku dla wyznaczania strategicznych kierunków badań. […]

Zapytanie ofertowe

Szanowni Państwo,  W związku z realizacją projektu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności+” realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4) zapraszamy do złożenia oferty na usługi oceny zgłoszeń konkursowych do Konkursu na najlepszy pomysł na spółkę typu […]

 BIZNES W ŁODZI ROBIĄ MŁODZI

pod takim hasłem rozpoczynamy kolejną edycję Konkursu na biznesplan pn. „Młodzi w Łodzi – Mam Pomysł na Biznes” 2017. CELEM INICJATYWY jest promocja przedsiębiorczych postaw wśród młodych ludzi oraz zachęcenie ich do wiązania swojej przyszłości z Łodzią. W tym roku inicjatywę wspierają 32 podmioty, a wśród nich 5 największych łódzkich uczelni, a także działający na […]

Rekrutacja na stanowisko Administrator treści aplikacji internetowej

Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej Sp. z o.o.– spółka celowa Politechniki Łódzkiej, specjalizująca się w zarządzaniu własnością intelektualną w zakresie jej komercjalizacji poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:   ADMINISTRATOR TREŚCI APLIKACJI INTERNETOWEJ  ELEKTRONICZNA PLATFORMA OFERTY TECHNOLOGICZNEJ ORAZ WSPÓŁPRACY NAUKOWCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW W RAMACH PROJEKTU „INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI+”   Miejsce pracy – Łódź Rodzaj pracy – stała […]

Rekrutacja na stanowisko Broker Innowacji

Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej Sp. z o.o.– spółka celowa Politechniki Łódzkiej, specjalizująca się w zarządzaniu własnością intelektualną w zakresie jej komercjalizacji poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:   BROKER INNOWACJI W RAMACH PROJEKTU „INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI+”   Miejsce pracy – Łódź Rodzaj pracy – stała Wymiar czasu pracy – pełen etatu   Opis stanowiska: Do zadań […]

CTT PŁ sp. z o.o. będzie realizować Inkubator Innowacyjności+

Projekt konsorcjum w składzie Politechnika Łódzka, Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej Sp. z o.o. oraz Akademiia  im. Jana Długosza z Częstochowy znalazł się na liście laureatów konkursu „Inkubator Innowacyjności +”Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem projektu jest promocja osiągnięć naukowych, zwiększenie ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym. Środki otrzymane w ramach projektu będa […]

Zapytanie ofertowe dot. usługi wyceny

Szanowni Państwo,   niniejszym składamy zapytanie ofertowe dot. wykonania usługi wyceny technologii stanowiącej na dzień dzisiejszy know-how o nazwie „Oprogramowanie do modelowania urządzeń fotonicznych PLaSK (Photonics Laser Simulation Kit)” w ramach projektu „SPINTENSE  Intensyfikacja komercjalizacji wiedzy i technologii” realizowanego w ramach programu SPIN-TECH.   Termin składania ofert upływa 3 kwietnia 2015 roku o godz. 16:00. […]

Zapytanie ofertowe dot. usługi wyceny do przeprowadzenia w trybie pilnym

Szanowni Państwo, niniejszym składamy zapytanie ofertowe dot. wykonania usługi wyceny technologii objętej zgłoszeniem patentowym o nazwie P.401501 o nazwie: „Wielowarstwowy kompozyt do rewersyjnej sorpcji rtęci oraz sposób sorpcji i desorpcji rtęci z fazy gazowej”” w ramach projektu „SPINTENSE  Intensyfikacja komercjalizacji wiedzy i technologii” realizowanego w ramach programu SPIN-TECH.   Szczegółowe warunki zapytania w załączeniu. Proszę […]

Konkurs Digital Banking

Szukasz sposobów na realizację swoich pomysłów? Zgłoś swój projekt na innowacje IT w obszarze Digital Banking.
Wygraj 30.000 PLN i odwiedź największe informatyczne targi CeBIT!