Posty admin

Porozumienie Spółek Celowych

Od 8 stycznia 2014 roku funkcjonuje Porozumienie Spółek Celowych. Spółki celowe w Polsce zjednoczyły swoje siły mając na względzie konieczność wypracowania wspólnego stanowiska spółek celowych oraz instytucji planujących powołanie spółek celowych w zakresie zmian w regulacjach prawnych komercjalizacji wyników B+R powstałych w uczelniach wyższych i instytutach badawczych. Porozumienie 8 stycznia 2014 roku podpisały następujące jednostki: […]