Zapytanie ofertowe dot. usługi wyceny i analizy potencjału rynkowego

ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie wykonania usługi wyceny oraz analizy potencjału rynkowego technologii w związku z realizacją projektu „SPINTENSE Intensyfikacja komercjalizacji wiedzy i technologii” realizowanego w ramach programu SPIN-TECH.    Szczegóły zapytania w załączonych dokumentach. Oferty należy przesyłać na adres biuro@ctt-lodz.pl termin nadsyłania ofert upływa 27 sierpnia o godz. 16:00.   ZAPYTANIE_wycena + analiza rynkowa II […]

Zapytanie ofertowe dot. usługi wyceny i analizy potencjału rynkowego

ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie wykonania usługi wyceny oraz analizy potencjału rynkowego technologii w związku z realizacją projektu „SPINTENSE Intensyfikacja komercjalizacji wiedzy i technologii” realizowanego w ramach programu SPIN-TECH.    Szczegóły zapytania w załączonych dokumentach. Oferty należy przesyłać na adres biuro@ctt-lodz.pl termin nadsyłania ofert upływa 13 sierpnia o godz. 16:00.   ZAPYTANIE_wycena + analiza rynkowa I […]

Zapytanie ofertowe – usługi doradcze związane z własnością przemysłową

ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie świadczenia doradztwa związanego z własnością przemysłową w ramach realizacji projektu „SPINTENSE Intensyfikacja komercjalizacji wiedzy i technologii” realizowanego w ramach programu SPIN-TECH.  Szczegóły zapytania w załączonych dokumentach Oferty należy przesyłać na adres biuro@ctt-lodz.pl termin nadsyłania ofert upływa 6 sierpnia o godz. 16:00. ZAPYTANIE_uslugi_doradcze_IPR Zalacznik1_Formularz_oferty_uslugi doradcze Zalacznik2_Oświadczenie_o_braku_powiązań_usługi doradcze

Biznes i nauka razem po fundusze

Dotychczas strumień finansowania na B+R trafiał głównie do publicznych jednostek naukowych. W nowej perspektywie finansowania 2014-2020 znaczny udział w środkach przeznaczonych na B+R będą miały projekty realizowane w partnerstwie przedsiębiorstwo + jednostka naukowa. Wszystko to dla zwiększenia udziału w nakładach na B+R sektora prywatnego. W naszej dotychczasowej działalności Narodowego mamy doświadczenie w integrowaniu jednostek Politechniki […]

CTT PŁ Sp. z o.o. w Klastrze Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej

28 maja 2014 w sali Senatu Wojskowej Akademii Technicznej zainaugurowano działalność Klastra Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej. Do klastra przystąpiła m.in. nasza Spółka oraz Politechnika Łódzka Klaster jest zgrupowaniem działających w sektorze inżynierii kosmicznej i satelitarnej niepowiązanych ze sobą przedsiębiorców, prowadzących działalność innowacyjną oraz organizacji badawczych i instytucji otoczenia biznesu, które mają na celu stymulowanie działalności innowacyjnej poprzez […]

Konkurs Polski Produkt Przyszłości

Celem Konkursu, objętego honorowym patronatem przez Ministra Gospodarki, jest promocja i upowszechnianie osiągnięć twórców innowacyjnych produktów (wyrobów i technologii), które mają szansę zaistnieć na rynku polskim. Do Konkursu mogą przystąpić jednostki naukowe, przedsiębiorcy i konsorcja: jednostka naukowa-przedsiębiorca, z krajów Unii Europejskiej. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Konkurs jest przeprowadzany w trzech kategoriach: produkt przyszłości jednostki […]