Biznes i nauka razem po fundusze

Dotychczas strumień finansowania na B+R trafiał głównie do publicznych jednostek naukowych. W nowej perspektywie finansowania 2014-2020 znaczny udział w środkach przeznaczonych na B+R będą miały projekty realizowane w partnerstwie przedsiębiorstwo + jednostka naukowa. Wszystko to dla zwiększenia udziału w nakładach na B+R sektora prywatnego. W naszej dotychczasowej działalności Narodowego mamy doświadczenie w integrowaniu jednostek Politechniki […]

CTT PŁ Sp. z o.o. w Klastrze Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej

28 maja 2014 w sali Senatu Wojskowej Akademii Technicznej zainaugurowano działalność Klastra Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej. Do klastra przystąpiła m.in. nasza Spółka oraz Politechnika Łódzka Klaster jest zgrupowaniem działających w sektorze inżynierii kosmicznej i satelitarnej niepowiązanych ze sobą przedsiębiorców, prowadzących działalność innowacyjną oraz organizacji badawczych i instytucji otoczenia biznesu, które mają na celu stymulowanie działalności innowacyjnej poprzez […]

Konkurs Polski Produkt Przyszłości

Celem Konkursu, objętego honorowym patronatem przez Ministra Gospodarki, jest promocja i upowszechnianie osiągnięć twórców innowacyjnych produktów (wyrobów i technologii), które mają szansę zaistnieć na rynku polskim. Do Konkursu mogą przystąpić jednostki naukowe, przedsiębiorcy i konsorcja: jednostka naukowa-przedsiębiorca, z krajów Unii Europejskiej. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Konkurs jest przeprowadzany w trzech kategoriach: produkt przyszłości jednostki […]

Interdyscyplinarna Szkoła Innowacji

Interdyscyplinarna Szkoła Innowacji (ISI) to trzyetapowy program realizowany przez Dział Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej we współpracy z Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej Sp. z o.o., którego zasady ustala Prorektor ds. innowacji. Głównym celem Programu jest pobudzanie, wspieranie i rozwój przedsiębiorczości akademickiej oraz tworzenie nowych innowacyjnych rozwiązań gotowych do wdrożenia na rynek. Działania podejmowane w ramach […]

Konkurs „InnoTechAkademia – od pomysłu do komercjalizacji”

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie „InnoTechAkademia – od pomysłu do komercjalizacji”.  Konkurs przeznaczony jest dla studentów, doktorantów i absolwentów uczelni wyższych. Jego celem jest wyodrębnienie najlepszych pomysłów na biznes, innowacyjny produkt, usługę, technologię, pracę doktorską, magisterską lub licencjacką dla biznesu. Zgłoszenia dokonać można w terminie od 1 – 30 kwietnia 2014.  Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu dostępny jest […]

Konkurs Młody Wynalazca 2014

Firma EUROBUSINESS-HALLER oraz Fundacja na rzecz promocji nauki polskiej i wynalazczości HALLER PRO INVENTIO, ogłasza IX edycję rokrocznego konkursu na rozwiązanie innowacyjne opracowane przez młodych wynalazców. Konkurs jest inicjatywą non-profit. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które nie ukończyły 25 roku życia Termin nadsyłania prac konkursowych: 15 czerwca 2014 r. Nagrodą Główną konkursu jest prezentacja zwycięskiego wynalazku w […]