Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

O nas

 • Spółka celowa Politechniki Łódzkiej

  Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej Sp. z o.o. to pierwsza w Polsce przyuczelniana spółka celowa uczelni, powołana celem komercjalizacji technologii wytworzonych w murach Politechniki Łódzkiej i budowania współpracy między sferą nauki i biznesu.

 • Działalność

  Działamy na rynku technologii od 2009 roku.

 • Cele

  Naszym celem jest komercjalizacja rozwiązań innowacyjnych opracowanych na Politechnice Łódzkiej oraz inicjowanie współpracy nauki i biznesu.

  Dążymy do efektywnego wykorzystania istniejącego w PŁ potencjału intelektualnego i badawczego dla budowania przewagi konkurencyjnej podmiotów gospodarczych.

 • Nasza specjalność

  Nasza specjalność to szeroko rozumiany transfer i komercjalizacja technologii z uczelni do biznesu. Zajmujemy się głównie udzielaniem licencji na wynalazki, know-how oraz oprogramowanie. Zajmujemy się również sprzedażą praw do technologii oraz tworzeniem spółek spin-off.  Ponadto integrujemy przedsiębiorców z naukowcami z Politechniki Łódzkiej, tak aby mogli wspólnie  i z sukcesem realizować projekty badawcze.

  Głównym atutem CTT PŁ Sp. z o.o. jest ścisła współpraca z Politechniką Łódzką. Wsparcie uczelni gwarantuje wiedzę ekspertów, ponadczasową renomę oferowanych usług i ogromne zaplecze innowacyjnych technologii i możliwości. Dzięki umowie o zarządzaniu IPR zawartej z Politechniką Łódzką mamy możliwość oferowania technologii z pominięciem długiej i mozolnej drogi biurokratycznej. W efekcie, naszym atutem jest sprawność w działaniu – na wybrane pozycje z naszej oferty można nabyć licencje nawet w 24 godziny.

  W naszej ponad 7 letniej praktyce gospodarczej zrealizowaliśmy wiele skomplikowanych case study w zakresie transferu technologii, dzięki czemu jesteśmy w stanie świadczyć usługi zarządzania własnością intelektualną najwyższej jakości, sprawnie i skutecznie.

Udziałowiec

Naszym jedynym 100% udziałowcem jest Politechnika Łódzka.
Czwarta uczelnia techniczna w Polsce w rankingu szkół wyższych 2013 dziennika „Rzeczpospolita” i magazynu edukacyjnego „Perspektywy”. Laureat Konkursu na „Najbardziej innowacyjną i kreatywną uczelnię w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych”, PROStudencka Uczelnia 2011. Czwarta najchętniej wybierana uczelnia w Polsce wg raportu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Laureat listy „Diamentów Forbesa 2013”. biznesowych. „Diamenty Forbesa” to ranking obejmujący przedsiębiorstwa najszybciej zwiększające swoją wartość. Zajmuje drugie miejsce pod względem  zgłoszonych i uzyskanych patentów przypadających na pracownika  wg danych Urzędu Patentowego RP. Jako jedna z największych polskich uczelni technicznych PŁ odgrywa ważną rolę w budowaniu konkurencyjności gospodarki nie tylko regionu łódzkiego, ale także w kraju i poza jego granicami. Stosowany przez PŁ model zarządzania innowacjami z wykorzystaniem spółki celowej stanowi przykład twórczego myślenia i działania w zakresie prowadzenia badań naukowych, jak również w zakresie transferu i komercjalizacji nowoczesnych technologii i rozwiązań.
Nadzór właścicielski na spółką z ramienia Politechniki Łódzkiej sprawuje Prof. dr hab. inż. Piotr Kula – Prorektor ds. Innowacji PŁ

Władze spółki

 • Marek Cieślak

  Prezes Zarządu
 • Grzegorz Kierner

  Członek Zarządu
 • Doc. dr inż. Marek Sekieta

  Marek Sekieta

  Członek Zarządu m.sekieta[małpka]ctt-lodz.pl
 • Monika Wolak

  Menedżer Spółki m.wolak@ctt-lodz.pl

Nasz zespół

 • Tomasz Sęczkowski

  Tomasz Sęczkowski

  Broker Technologii t.seczkowski[małpka]ctt-lodz.pl
 • Anna Gunerka

  Broker Innowacji a.gunerka[małpka]ctt-lodz.pl
 • Kacper Moszczyński

  Administrator Treści Aplikacji Internetowych k.moszczynski[małpka]ctt-lodz.pl

Dla biznesu

UDZIELENIE LICENCJI

SPRZEDAŻ PRAW

WNIESIENIE APORTU DO SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą technologiczną Politechniki Łódzkiej pod adresem:
innowacjedlabiznesu.com

Oferujemy wsparcie wysoko wykwalifikowanych ekspertów z następujących jednostek PŁ

Dla naukowca

Pracownicy Politechniki Łódzkiej mogą liczyć na wsparcie Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej Sp. z o.o. we wszelkich działaniach związanych z transferem technologii oraz innymi formami współpracy z przedsiębiorcami.

Ponad 200

NAUKOWCÓW SKORZYSTAŁO Z NASZYCH USŁUG!

Prawie 2 000 000

zarobiliśmy na transferze technologii!

Ponad 30 firm

jest naszymi klientami

SPIN-OFF

Spółkami spin-off w przypadku Politechniki Łódzkiej nazywamy te przedsiębiorstwa, których jednym z udziałowców jest Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej Sp. z o.o.  Jako spółka uczelni wnosimy do nowych lub istniejących podmiotów gospodarczych aportem technologie (wynalazki, know-how itp.). Warto dodać, że naszymi współudziałowcami w tych spółkach są zarówno zewnętrzni inwestorzy, jak i nasi naukowcy – twórcy technologii.
Oto nasze spółki spin-off:

HART-TECH Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

HART-TECH Sp. z o.o. jest nowoczesną firmą działającą w obrębie zaawansowanych technologii obróbki cieplnej i obróbki cieplno-chemicznej. Posiada urządzenia umożliwiające realizację procesów według najnowszych – technologii, zarówno konwencjonalne, jak i próżniowe i oferuje: hartowanie, nawęglanie, azotowanie, azotonasiarczanie, odpuszczanie stali, przesycanie i starzenie, wyżarzanie stali oraz lutowanie próżniowe. Oferuje także usługi w zakresie wytwarzania utwardzonych warstw wierzchnich na częściach maszyn i narzędziach z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań materiałowo-technologicznych. Technologie z których korzysta opracowane zostały na Politechnice Łódzkiej.

http://hart-tech.pl

AGP Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze

AGP Sp. z o.o. jest producentem i dostawcą grafenu, materiału u progu prawdziwej rewolucji. Opracowano unikalną, niezwykle wydajną metodę produkcji grafenu, która gwarantuje jego najwyższą jakość i rozmiar. Technologia, na której bazuje w swojej działalności Spółka powstała w Politechnice Łódzkiej.

www.advancedgrapheneproducts.com

www.advancedgrapheneproducts.pl

Angionica Sp. z o.o.

Spółka Angionica postawiła sobie za cel wprowadzenie do codziennej praktyki klinicznej nowej metody diagnostycznej oceny stanu śródbłonka naczyniowego Flow Mediated Skin Fluorescence. Metoda ta dzięki swojej prostocie  i nieinwazyjności może być wykorzystana do badania dużych populacji, przyczyniając się do wczesnego wykrywania zagrożeń kardiologicznych i umożliwić  wczesne ich leczenie.

angionica.com.pl

Idea Developer Sp. z o.o.

Idea Developer to spółka powstała na bazie know-how pracowników Wydziału Organizacji i Zarządzania. Związana jest z modelem zarządzania ryzykiem operacyjnym CoGuard, który dedykowany jest głównie dla jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek publicznych.

www.ideadeveloper.pl

Bioecofab Sp. z o.o.

Bioecofab sp. z o.o. – wytwarzanie materiału celulozowo-elastomerowego do zastosowań rolniczych,

w oparciu o technologię opracowaną na Politechnice Łódzkiej.

Kontakt

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ SP. Z O.O.

 • Adres

  Aleja Politechniki 3B pokój 11
  (dom studencki nr 1)

  93-590 Łódź

 • Telefon

  +(48) 42 631-28-40

 • Dane rejestrowe

  NIP: 727-274-80-41
  REGON : 100710721
  KRS: 0000333386
  Kapitał zakładowy spółki: 1.030.000 zł

 • Media społecznościowe

Mapa

Siedziba